Chore ciało jest już osłabione niemocą, nie potrzeba więc dodatkowo odbierać mu sił, poszcząc. Dziękuj więc Bogu, że nie zostałeś pozbawiony trudu postu. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Niełatwo jest być człowiekiem chorym – O. Leon Knabit OSB