Nie dopuść, aby zło przesłoniło ci pamięć o wielu łaskach, albo, byś o nich zapomniał przez niedbalstwo. Wówczas bowiem resztę twego życia spędzisz bez pożytku i w niewdzięczności. (św. Marek Eremita)