Uświadamiam też sobie, że nie tylko nie uczyniłem nic dobrego, ale popełniłem też wiele grzechów wobec Boga, żyjąc w nieczystościach ciała i w wielu innych występkach. (św. Marek Eremita)