Pamiętaj, że stoisz zawsze przed oczyma Boga, który widzi skrytości serca i zna tajniki duszy. Bądź czujny przed Bogiem podczas modlitwy czy śpiewu psalmów. Niech cię nie ogarnia senność duszy. Twoja myśl i mowa niech nie będą