Nie unikaj ubóstwa i utrapień: one stanowią pokarm modlitwy, który nie ciąży. Jeśli z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Do niej bowiem, bardziej niż co innego, prowadzi uwaga. Dlatego też należy się o nią starać. (Ewagriusz z Pontu)