Fundamentem braterskiej wspólnoty niech będą przede wszystkim: prostota, szczerość, wzajemna miłość, radość i pokora, które należy okazywać na wszelki sposób, abyśmy nie zniweczyli naszego wysiłku, wynosząc się i szemrząc jedni przeciw drugim. Kto nieustannie trwa na modlitwie,