Przy opanowaniu zmysłów doznaje się nawiedzenia Ducha, który poucza o wszystkim. Jeśli o wszystkim, to oczywiście i o tym, co dotyczy modlitwy. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)