Gdy człowiek postępuje według Ducha, to daremne pozostają wówczas knowania demonów wobec niego, nawet jeśli strzały pospolitej miłości dosięgają aż bram jego natury. (Diadoch z Fotyki)