Lepiej jest ze czcią pomodlić się za bliźniego, niż przy każdej okazji go napominać. (św. Marek Eremita)