Ludzie mądrzy zawsze powinni pamiętać, że jeśli w życiu tym podejmują małe i krótkotrwałe trudy, po śmierci doznają wielkich rozkoszy i wiecznego szczęścia. Kto więc zwalcza namiętności i chce być nagrodzony przez Boga, nawet jeśli upadnie, nie