myśli Archiwum

24 lip 2017

Mieć w myśli Chrystusa

Trzeba zatem, by wszyscy, kapłani, świeccy i mnisi, gdy tylko budzą się ze snu, mieli najpierw w myśli Chrystusa i pamiętali najpierw o Nim. Niech przedstawią Mu tę modlitwę jako początek wszelkiej myśli i jako swą ofiarę. Zanim pomyślą o
12 lip 2017

Źródło myśli duchowych

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi źródło myśli i zamysłów duchowych, gdyż kieruje się do Chrystusa: On zaś jest skarbcem wszelkiej mądrości i wiedzy i udziela owych darów tym, w których zamieszkuje. (Św. Symeon z
6 lip 2017

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa
24 cze 2017

Modlitwa

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
15 cze 2017

Czyste myśli

Jeśli łzy nie nadejdą, siedź przez godzinę, skupiony zarówno na tych myślach jak i na modlitwie. Następnie wstań, uważnie zaśpiewaj „małą kompletę”, później usiądź ponownie, skup wszystkie swoje siły na modlitwie w sposób czysty i bez rozproszenia. (Kalikst i Ignacy
31 maj 2017

Być skupionym w sobie

Gdy jednak, jak powiedziano, myśl zostanie zamknięta w cichej i ciemnej celi, przestaje być podzielna i zmienna, jak to się dzieje z powodu widzenia i oglądania. W ten sposób zaś, umysł jakby mimowolnie częściowo się uspokoi oraz uczy się być
30 maj 2017

Rozproszenie

Spojrzenie oczu i patrzenie na coś sprawiają bowiem, że myśl w naturalny sposób rozprasza się i rozdziela, staje się roztargniona i zmącona. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Noś krzyż św. Benedykta na swojej piersi
28 maj 2017

Żądny wiedzy

Temu, kto żądny jest wiedzy, należy wyjaśnić: jeśli przyzwyczaimy nasz umysł, by wchodził w nas wraz z oddechem, wówczas dokładnie będziemy wiedzieć, że umysł, który wchodzi, nie wyjdzie, zanim nie oddali wszelkiej myśli i nie stanie się jednolity i wolny. Zanim
25 kwi 2017

Stać się światłem

Gdy umysł jednak zbliża się do ognia Boskości i do Ducha Świętego, odtąd całkowicie zostaje ogarnięty przez światło Boga. Sam staje się światłem i zapala się w płomieniu Najświętszego Ducha, oraz roztapia się pod wpływem Bożych pojęć. Odtąd niemożliwe jest, by
8 kwi 2017

Tron łaski

Makary, który słusznie nosi takie imię (tj. Błogosławiony), dodaje: „Tam zatem należy patrzeć, by doświadczyć, czy przez łaskę zostały wypisane prawa Ducha”. Tam, to znaczy gdzie? W główny ludzki narząd, na tron łaski, gdzie mieści się rozum i wszystkie myśli duszy, a
6 kwi 2017

Siedziba myśli

Tak nauczał wielki Makary: „Serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. Nasze serce stanowi zatem siedzibę myśli i pierwszy
1 kwi 2017

„Pragnie Ciebie moja dusza”

My uważamy, iż złem jest to, że rozum trwa w myślach cielesnych, a nie to, że znajduje się w ciele, ono bowiem nie jest złe. Dlatego każdy, kto przez całe życie oddany jest Bogu, woła do Stwórcy wraz z Dawidem:
30 mar 2017

Lektura i rozważanie Bożych słów

Naucz się na pamięć słów Ewangelii oraz wypowiedzi błogosławionych Ojców. Poznawaj dokładnie ich życie, aby móc rozmyślać o tym nawet w nocy. W ten sposób, przez lekturę i rozważanie Bożych słów, odnowisz swą oschłą myśl i przygotujesz ją, by podejmowała wciąż
25 mar 2017

Stać się świątynią Boga

Proś Go nieustannie, naśladuj natrętność wdowy, naprzykrzającej się sędziemu, który nie liczył się z ludźmi (zob. Łk 18,1-5). Wówczas postępujesz według Ducha (zob. Ga 5,16)), nie poddajesz się skłonnościom ciała i nigdy nie przerwiesz ciągłości modlitwy myślami z tego świata. Stajesz
18 mar 2017

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na
27 lut 2017

Najwyższa niewiedza

Umysł, który zwraca się do Pana, zawiesza wszelkie myśli odnoszące się do stworzeń i widzi nie posługując się pojęciami. Ze względu na niedostępność chwały, dochodzi do stanu, który jest najwyższą niewiedzą i przez to rozjaśnia swoje widzenie. (Teoleptos z Filadelfii) O
3 lut 2017

Wyciągnąć ręce ku niebu

Kto natomiast nie posiada mocy modlitwy, może zmusić myśli do ucieczki w inny sposób: przez naśladowanie Mojżesza (zob. Wj 17,11). Gdy bowiem wstaje i wyciąga jak on ręce ku niebu, oraz tam kieruje wzrok, Bóg odsuwa myśli. Wtedy może usiąść
31 sty 2017

Żar modlitwy

Myśli nie zniosą żaru, jaki z modlitwy wstępuje do serca i uciekną, niby porażone ogniem. (Grzegorz z Synaju) Listy Barsanufiusza i Jana [cz.1] Walka duchowa
30 sty 2017

Wzywaj wytrwale Pana Jezusa

Kiedy więc opanowują cię myśli, wzywaj nieustannie i wytrwale Pana Jezusa, a one znikną. (Grzegorz z Synaju) Słowo Ojca Opata w sprawie projektu FILOKALIA
29 sty 2017

Usunąć myśli

Jedynie silni mogą walczyć z myślami i je usunąć. Jednak także oni nie wypędzają ich swoją mocą, lecz podejmują z nimi walkę z pomocą Boga, przyodziani w Jego zbroję. (Grzegorz z Synaju)
28 sty 2017

Opanować myśli

Początkujący nigdy nie opanuje myśli, jeżeli nie uczyni tego Bóg. (Grzegorz z Synaju) Listy Barsanufiusza i Jana [cz.4] Pociecha i zachęta do duchowej radości
27 sty 2017

Aby umysł pozostał w sercu

Zdarza się, że umysł modli się i pozostaje w sercu, myśl jednak wtedy błąka się i jest zajęta innymi sprawami. Nie poddaje się ona nikomu, oprócz tych, którzy są doskonali w Duchu Świętym i osiągnęli wewnętrzny pokój w Jezusie Chrystusie.
8 sty 2017

Wołaj wytrwale

Od rana siedź na niskim stołku, wprowadź umysł z głowy do serca, tam go skup i zatrzymaj. Mocno pochylony, aż do silnego bólu w piersiach, ramionach i szyi, wołaj wytrwale w myśli lub duszy: „Panie Jezu Chryste,
21 gru 2016

Świątynia pamięci

Uwaga oznacza oczyszczenie myśli, świątynię pamięci o Bogu. (Nicefor Pustelnik) Opaska benedyktyńska – zobacz w księgarni internetowej
4 gru 2016

Duchowy wojownik

Dla duchowego wojownika najważniejsze jest to, aby wszedł on do swego serca, toczył walkę z szatanem i znienawidził go, by przeciwstawiał się jego zamysłom i walczył z nim. Jeśli ktoś na zewnątrz chroni swe ciało przed zepsuciem i nierządem, a