myśli Archiwum

25 kwi 2017

Stać się światłem

Gdy umysł jednak zbliża się do ognia Boskości i do Ducha Świętego, odtąd całkowicie zostaje ogarnięty przez światło Boga. Sam staje się światłem i zapala się w płomieniu Najświętszego Ducha, oraz roztapia się pod wpływem Bożych pojęć. Odtąd niemożliwe jest, by
8 kwi 2017

Tron łaski

Makary, który słusznie nosi takie imię (tj. Błogosławiony), dodaje: „Tam zatem należy patrzeć, by doświadczyć, czy przez łaskę zostały wypisane prawa Ducha”. Tam, to znaczy gdzie? W główny ludzki narząd, na tron łaski, gdzie mieści się rozum i wszystkie myśli duszy, a
6 kwi 2017

Siedziba myśli

Tak nauczał wielki Makary: „Serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. Nasze serce stanowi zatem siedzibę myśli i pierwszy
1 kwi 2017

„Pragnie Ciebie moja dusza”

My uważamy, iż złem jest to, że rozum trwa w myślach cielesnych, a nie to, że znajduje się w ciele, ono bowiem nie jest złe. Dlatego każdy, kto przez całe życie oddany jest Bogu, woła do Stwórcy wraz z Dawidem:
30 mar 2017

Lektura i rozważanie Bożych słów

Naucz się na pamięć słów Ewangelii oraz wypowiedzi błogosławionych Ojców. Poznawaj dokładnie ich życie, aby móc rozmyślać o tym nawet w nocy. W ten sposób, przez lekturę i rozważanie Bożych słów, odnowisz swą oschłą myśl i przygotujesz ją, by podejmowała wciąż
25 mar 2017

Stać się świątynią Boga

Proś Go nieustannie, naśladuj natrętność wdowy, naprzykrzającej się sędziemu, który nie liczył się z ludźmi (zob. Łk 18,1-5). Wówczas postępujesz według Ducha (zob. Ga 5,16)), nie poddajesz się skłonnościom ciała i nigdy nie przerwiesz ciągłości modlitwy myślami z tego świata. Stajesz
18 mar 2017

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na
27 lut 2017

Najwyższa niewiedza

Umysł, który zwraca się do Pana, zawiesza wszelkie myśli odnoszące się do stworzeń i widzi nie posługując się pojęciami. Ze względu na niedostępność chwały, dochodzi do stanu, który jest najwyższą niewiedzą i przez to rozjaśnia swoje widzenie. (Teoleptos z Filadelfii) O
3 lut 2017

Wyciągnąć ręce ku niebu

Kto natomiast nie posiada mocy modlitwy, może zmusić myśli do ucieczki w inny sposób: przez naśladowanie Mojżesza (zob. Wj 17,11). Gdy bowiem wstaje i wyciąga jak on ręce ku niebu, oraz tam kieruje wzrok, Bóg odsuwa myśli. Wtedy może usiąść
31 sty 2017

Żar modlitwy

Myśli nie zniosą żaru, jaki z modlitwy wstępuje do serca i uciekną, niby porażone ogniem. (Grzegorz z Synaju) Listy Barsanufiusza i Jana [cz.1] Walka duchowa
30 sty 2017

Wzywaj wytrwale Pana Jezusa

Kiedy więc opanowują cię myśli, wzywaj nieustannie i wytrwale Pana Jezusa, a one znikną. (Grzegorz z Synaju) Słowo Ojca Opata w sprawie projektu FILOKALIA
29 sty 2017

Usunąć myśli

Jedynie silni mogą walczyć z myślami i je usunąć. Jednak także oni nie wypędzają ich swoją mocą, lecz podejmują z nimi walkę z pomocą Boga, przyodziani w Jego zbroję. (Grzegorz z Synaju)
28 sty 2017

Opanować myśli

Początkujący nigdy nie opanuje myśli, jeżeli nie uczyni tego Bóg. (Grzegorz z Synaju) Listy Barsanufiusza i Jana [cz.4] Pociecha i zachęta do duchowej radości
27 sty 2017

Aby umysł pozostał w sercu

Zdarza się, że umysł modli się i pozostaje w sercu, myśl jednak wtedy błąka się i jest zajęta innymi sprawami. Nie poddaje się ona nikomu, oprócz tych, którzy są doskonali w Duchu Świętym i osiągnęli wewnętrzny pokój w Jezusie Chrystusie.
8 sty 2017

Wołaj wytrwale

Od rana siedź na niskim stołku, wprowadź umysł z głowy do serca, tam go skup i zatrzymaj. Mocno pochylony, aż do silnego bólu w piersiach, ramionach i szyi, wołaj wytrwale w myśli lub duszy: „Panie Jezu Chryste,
21 gru 2016

Świątynia pamięci

Uwaga oznacza oczyszczenie myśli, świątynię pamięci o Bogu. (Nicefor Pustelnik) Opaska benedyktyńska – zobacz w księgarni internetowej
4 gru 2016

Duchowy wojownik

Dla duchowego wojownika najważniejsze jest to, aby wszedł on do swego serca, toczył walkę z szatanem i znienawidził go, by przeciwstawiał się jego zamysłom i walczył z nim. Jeśli ktoś na zewnątrz chroni swe ciało przed zepsuciem i nierządem, a
28 lis 2016

Modlitwę złączyć z sercem

Inną rzeczą jest straż myśli, a inną pilnowanie umysłu. Jak odległy jest wschód od zachodu (Ps 103,12), tak druga czynność jest daleka od pierwszej i bez porównania trudniejsza. Podobnie jak złodzieje nie odważają się wejść tam, gdzie widzą królewskie zbroje,
7 lis 2016

Pragnienie pojednania z Bogiem

Następnie przychodzi intensywna modlitwa psalmami. Gdy bowiem namiętności zostają uśmierzone i osłabione poprzez przeciwstawianie się serca, umysł rozpala pragnienie pojednania z Bogiem. Wówczas umysł, pełen mocy i praktykujący uwagę, ściga i wypędza myśli, które powiewają na powierzchni serca. I ponownie oddaje się
1 lis 2016

Znaleźć miejsce serca

Skoro twój umysł znajdzie miejsce serca, natychmiast dojrzy to, czego nie znał nigdy dotąd. Dojrzy obszary istniejące w sercu, a także siebie samego jaśniejącym i napełnionym darem rozeznawania. Myśl, która się odtąd pojawi, zanim się spełni i nabierze kształtu, zostanie usunięta przez
29 paź 2016

Nie opuszczaj serca

Nie opuszczaj swego miejsca, to znaczy: serca. Tak też Pan mówił: Z serca pochodzą złe myśli (Mt 15,19), i nadto: Nie bądźcie niespokojni (Łk 12,29), a także: Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia (Mt 7,14)
23 paź 2016

Troska o swoją duszę

Albo jaki rodzaj upodobań może skusić tego, który całą troskę o swoją duszę i ciało złożył Bogu i swemu duchowemu ojcu, i nie żyje już dla siebie ani nie pragnie ludzkiego uznania? Wówczas pękają niewidzialne więzy buntowniczych mocy, które niby sznury
20 paź 2016

Drugi rodzaj modlitwy

Drugi rodzaj modlitwy ma następujące cechy: umysł odstępuje od rzeczy dostrzegalnych zmysłami, zważa na doznania, jakie przychodzą z zewnątrz i skupia wszystkie swe myśli, zapominając o marnościach. Zajmuje się niekiedy badaniem swoich myśli, innym razem kieruje uwagę na prośby, jakie zanosi
15 paź 2016

Uwaga i modlitwa

Uwaga i modlitwa ściśle się ze sobą jednoczą, podobnie jak dusza i ciało. Jeśli zabraknie jednego elementu, drugi nie może istnieć. Łączą się one w dwojaki sposób. Najpierw uwaga odpiera grzechy, będąc jakby strażnikiem i zwiadowcą. Następnie wkracza modlitwa, która natychmiast
12 paź 2016

Stopnie

Kiedy jednak poprzez nawrócenie i skruchę, oczy duszy zostaną odsłonięte, widzi ona w sposób czysty, słyszy dzięki poznawaniu i pojmuje rozumem. W swym sercu ustanowił stopnie (Ps 83,6), po których wznoszą się myśli. Wtedy zaczyna doświadczać ich słodyczy i osiąga coraz