modlitwa Archiwum

24 mar 2017

Wciąż rozmawiaj z Panem

Jak różnorodność potraw pobudza pragnienie do ich spożycia, tak też różne formy cnót rozbudzają działanie umysłu. Dlatego też, w myśli powtarzaj słowa modlitwy i wciąż rozmawiaj z Panem, nie ustawaj w wołaniu do Niego. (Teoleptos z Filadelfii) Filokalia. Teksty o
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
21 mar 2017

Święte poznanie

Modlitwa wiedzie do świętego poznania, odtwarza piękno Bożych rysów i stawia duszę przed Bogiem. Wówczas natychmiast poznaje ona swego Stwórcę, powiedziano bowiem: W dniu, w którym cię wezwę, oto będę wiedział, że Ty jesteś moim Bogiem (Ps 55,10). Sama jest
20 mar 2017

Hańba grzechu

Przede wszystkim jednak modlitwa, umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. (Teoleptos z Filadelfii) „W głąb misterium” – o ojcu Piotrze Rostworowskim
19 mar 2017

Zgodność i zjednoczenie

Modlitwa, polegająca na powtarzaniu Imienia Bożego, staje się zgodnością i zjednoczeniem umysłu, rozumu i duszy. Powiedziano bowiem: Gdzie dwaj albo trzej zebrali się w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). W ten sposób modlitwa przywołuje władze duszy podzielone przez
18 mar 2017

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na
17 mar 2017

Matka dóbr

Jeśli w całym twym działaniu nierozdzielnie pozostajesz z matką dóbr, modlitwą, to ona nie odstąpi cię, dopóki nie ukaże ci ślubnej komnaty i nie wprowadzi do jej wnętrza, nie napełni chwałą i niewymowną radością. Usuwa ona bowiem
16 mar 2017

Czujny umysł

Kiedy samotnie siedzisz w celi, oddawaj się modlitwie w sobie samym, zachowując czujny umysł i skruszonego ducha. Poprzez czujność swoim cieniem okryje cię kontemplacja, przez modlitwę zamieszka w tobie poznanie, przez skruchę zaś otrzymasz mądrość, która oddali nierozumną przyjemność i utwierdzi miłość
15 mar 2017

Czysty intelekt

Kiedy więc zgromadziłeś się w Panu z braćmi, aby znajdować się przed Nim cieleśnie, i zanosić do Niego śpiew ustami, staraj się, aby także twój umysł zważał na słowa i na Boga, i był świadomy, do Kogo mówi i przed
14 mar 2017

Czysta modlitwa

Do czystej modlitwy doprowadzi cię przykład zachowania się przed władcą ziemskim. Gdy bowiem zbliżyłeś się do króla, stoisz przed jego obliczem i błagasz go słowami, to oczy masz utkwione w niego. W ten sposób pozyskujesz sobie przychylność królewską. To samo czyń
13 mar 2017

Rozradowane serce

Rozraduje się serce szukających Pana (Ps 105,3). Szuka zaś Pana ten, kto korzy się przed Bogiem całym swym intelektem i żarliwym usposobieniem; kto odrzuca też wszelkie troski doczesne ze względu na poznanie i miłość Boga, które udzielane są przez nieustanną i
12 mar 2017

Oddać się modlitwie

W jaki sposób dusza zostanie napełniona słodyczą, jeżeli modlitwa nie prowadzi do poznania i modlący się nie jest obecny przed Bogiem, którego ma wzywać? Jak rozraduje się serce, jeśli przystępując do modlitwy, prawdziwie się jej nie oddaje? (Teoleptos z Filadelfii)
10 mar 2017

Przyzwyczajenia

Często można „przebiegać” słowa modlitwy, umysł zaś nie postępuje za nią, nie jest skupiony na Bogu, z którym podejmuje rozmowę w modlitwie. Rozum zostaje odwrócony przez inne pojęcia. Wymawia wówczas słowa modlitwy jedynie z przyzwyczajenia, umysł zaś oddala się od
8 mar 2017

Daremny trud

Pragnę, byś przystępując do modlitwy, nie dopuszczał do tego, że znajdziesz się daleko od niej. Wtedy bowiem trudzisz się daremnie i biegniesz na próżno (zob. Ga 2,2). (Teoleptos z Filadelfii) Reguła gościnności… Posłuchaj apoftegmatu
5 mar 2017

Wiedza i skrucha

Z czystej modlitwy rodzi się też wiedza i skrucha, gdyż napisano: W dniu, kiedy Cię wezwałem, oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 56,10), a nadto: Żertwą dla Boga jest duch skruszony (Ps 51,19). (Teoleptos z Filadelfii)
2 mar 2017

Rozmowa z Panem

Jeżeli zaś chodzi o modlitwę, jest ona rozmową z Panem. Zanoszone są w niej słowa błagania, podczas gdy umysł cały zwraca się ku Bogu. (Teoleptos z Filadelfii)
24 lut 2017

Modlitwą jest Bóg

Modlitwą jest Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim (zob. 1 Kor 12,6). Jedno jest bowiem działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego, które dokonuje wszystkiego w Chrystusie Jezusie. (Grzegorz z Synaju) O cnocie milczenia – konferencja Augustyna Jankowskiego OSB
17 lut 2017

Modlitwa to wiara

Modlitwa to apostolskie nauczanie, działanie wiary, albo raczej sama wiara. (Grzegorz z Synaju) Nowa książka Ojca Augustyna „Życie mnisze” część 2
16 lut 2017

Ogień radości

U początkujących modlitwa jest niczym ogień radości, pochodzący z serca, u doskonałych zaś jakby udzielające się światło, które wydaje miłą woń. (Grzegorz z Synaju) Nowa książka Ojca Augustyna „Życie mnisze” część 1
14 lut 2017

Początek modlitwy

Początkiem modlitwy umysłu jest działanie [ascetyczne]. Następnie przychodzą: oczyszczająca moc Ducha oraz mistyczny kult spełniany przez umysł. (Grzegorz z Synaju) Poznaj historię monastycyzmu w Polsce – „Kamienie do mozaiki”
3 lut 2017

Wyciągnąć ręce ku niebu

Kto natomiast nie posiada mocy modlitwy, może zmusić myśli do ucieczki w inny sposób: przez naśladowanie Mojżesza (zob. Wj 17,11). Gdy bowiem wstaje i wyciąga jak on ręce ku niebu, oraz tam kieruje wzrok, Bóg odsuwa myśli. Wtedy może usiąść
31 sty 2017

Żar modlitwy

Myśli nie zniosą żaru, jaki z modlitwy wstępuje do serca i uciekną, niby porażone ogniem. (Grzegorz z Synaju) Listy Barsanufiusza i Jana [cz.1] Walka duchowa
24 sty 2017

Błądzenie umysłu

Umysł jest bowiem nieposkromiony, nie dlatego jednak, że z natury znajduje się w ciągłym ruchu, ale ponieważ przez naszą niedbałość przyswoił sobie owo błądzenie i przyzwyczaił się do niego od początku. Przekraczając bowiem przykazania Tego, który nas odrodził, oddaliliśmy się od
22 sty 2017

Modlitwa ustami i umysłem

Jedni też uczą, by modlić się ustami, inni zaś umysłem. Uważam, że należy czynić jedno i drugie. Niekiedy bowiem umysł jest zmęczony i niezdolny do zanoszenia wezwań, innym razem zaś w takim stanie znajdują się usta. Dlatego też należy praktykować oba
21 sty 2017

Wezwanie modlitwy

Nie należy zbyt często zmieniać wezwania modlitwy przez lekceważenie, ale zamiany dokonywać raczej rzadko, by zachować ciągłość. (Grzegorz z Synaju) Kto i po co medytuje? Słowo Ojca Jana Pawła Konobrodzkiego…