modlitwa Archiwum

23 lip 2017

Pieczęć i znak wiary

Także ci, którzy są w świecie, niech praktykują modlitwę Imienia Jezus według możliwości. Niech trzymają się jej jako swej pieczęci i znaku wiary. Ona bowiem strzeże ich i uświęca, a także odpędza wszelką pokusę. (Św. Symeon z Tesalonik)
23 lip 2017

Modlitwa objawia miłość Chrystusa

Kapłani także niech oddają się tej modlitwie Imienia Jezus, jako dziełu apostolskiemu i głoszeniu Boga, ponieważ ona napełnia Bożym działaniem i objawia miłość Chrystusa. (Św. Symeon z Tesalonik)
22 lip 2017

Oddawać się wzywaniu Boga

Modlitwa Imienia Jezus dotyczy przede wszystkim mnichów, ponieważ zostali oni po to ustanowieni i stąd są nieodzownie zobowiązani. Nawet jeśli zajęci są różnymi posługami, niech zawsze, zgodnie ze swą powinnością, usiłują oddawać się wzywaniu Boga i modlić się nieustannie do Pana.
21 lip 2017

Potrzeba każdemu modlitwy

Modlitwa Imienia Jezus dotyczy ona także ludzi, którzy zajęci są sprawami życia doczesnego, a także samych mnichów, jeśli nawet muszą pozostawać pośród zgiełku świata. Potrzeba jednak każdemu przypomnieć jego powinność, aby wszyscy: kapłani, mnisi i świeccy mieli przed sobą wzór tej
20 lip 2017

Modlitwa Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno w swym umyśle jak i mową tę modlitwę Imienia Jezus. Gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (zob. Pwt 6,6–7), gdy mówi lub coś czyni, niech
17 lip 2017

Znak naszej wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi znak naszej wiary, ponieważ jesteśmy chrześcijanami i tak się nazywamy. Świadczy, że jesteśmy z Boga, zgodnie ze słowami, które już przypominaliśmy: „Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł
16 lip 2017

Jedyna droga zbawienia

Skutki modlitwy „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” są zawsze takie same. Jest ona jedyną drogą zbawienia, zgodnie ze słowami Apostoła: w nikim innym nie możemy być zbawieni (zob. Dz 4,12), i: „On jest Chrystusem, Zbawicielem
15 lip 2017

Miłosierdzie

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” napełnia Bożym miłosierdziem, albowiem prosimy w niej o miłosierdzie, Pan zaś jest miłosierny i litościwy dla wszystkich, którzy Go wzywają i weźmie w obronę tych, którzy wołają do Niego. Pokornym udziela ona
14 lip 2017

Boże światło

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” obdarowuje Bożym światłem, ponieważ Chrystus jest prawdziwą światłością: udziela On jasności i łaski tym, którzy Go wzywają, jak powiedziano: Niech jasność Pana Boga naszego będzie nad nami (Ps 89,17), i: Kto idzie
13 lip 2017

Wyzwolenie z grzechów

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” wyzwala  z grzechów, ponieważ ze względu też na nią powiedziano: Co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19; 18,18.). Uzdrawia dusze i ciała, jak jest napisane: W imię Jezusa Chrystusa,
12 lip 2017

Źródło myśli duchowych

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi źródło myśli i zamysłów duchowych, gdyż kieruje się do Chrystusa: On zaś jest skarbcem wszelkiej mądrości i wiedzy i udziela owych darów tym, w których zamieszkuje. (Św. Symeon z
11 lip 2017

Zamieszkanie i obecność Chrystusa

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest zamieszkaniem i obecnością Chrystusa, gdyż On jest w nas, gdy o Nim pamiętam. Przez pamięć zaś zamieszkuje On w naszym sercu i napełnia je radością, jak powiedziano: Wspomniałem na
10 lip 2017

Oczyszczenie serca

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” oczyszcza serca, ponieważ wzywa i widzi Boga oraz czyni czystym tego, kto Go ogląda. Wypędza demony, bo w imię Jezusa były i są wypędzone wszystkie demony. (Św. Symeon z Tesalonik)
9 lip 2017

Wyznanie wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest wyznaniem wiary, ponieważ Piotr, który złożył takie wyznanie (Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego), został nazwany błogosławionym (Mt 16,16–17.). Pobudza Ducha, bo nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
8 lip 2017

Prośba

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest prośbą, ponieważ przez nią wypraszamy miłosierdzie Pana. Jest oddaniem siebie, ponieważ przez przyzywanie Chrystusa, ofiarujemy się Mu. (Św. Symeon z Tesalonik)
7 lip 2017

Droga do zbawienia

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” pokornym udziela objawienia niebiańskich tajemnic i samego zbawienia. Zawiera w sobie drogę do zbawienia, którą stanowi Imię naszego Boga, Imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedyne, jakiego wzywamy w nas. W żadnym
6 lip 2017

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa
1 lip 2017

Nieustanna modlitwa w sercu

Owa nieustanna modlitwa w sercu i to, co się z nią wiąże, nie dokonuje się w sposób prosty i przypadkowy, po krótkim i małym wysiłku, chociaż czasami u niektórych mogło się to zdarzyć przez niewypowiedziane zrządzenie Boże. Trzeba wiele czasu i
29 cze 2017

Przebywać nieustannie z Imieniem Pana

Przebywaj zatem nieustannie z Imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, by twe serce ogarnęło Pana i by On objął twe serce, i by tych dwoje stało się jednością. Nie da się jednak dokonać tego przez dzień czy dwa, wymaga to długiego
27 cze 2017

Reguła modlitewna

Święty Chryzostom mówi w ten sposób: „Proszę was, bracia, abyście nigdy nie odrzucali tej reguły modlitewnej ani jej nie zaniedbywali… Mnich kiedy je czy pije, posługuje czy chodzi albo czyni coś innego, nieustannie powinien wołać: «Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj
25 cze 2017

Panie Jezu Chryste, Synu Boży

Poprzez zwrot: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży” modlitwa całkowicie kieruje i wznosi umysł, w sposób duchowy i bez słów, do Pana Jezusa Chrystusa, którego przywołuje w pamięci. Przez wyrażenie zaś: „zmiłuj się nade mną” umysł zawraca i kieruje się ku sobie,
24 cze 2017

Modlitwa

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
23 cze 2017

Oświecenie Ducha Świętego

Pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które się rodzi, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko: zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za łaską Chrystusa, dojść do takiego stanu. (Kalikst i
22 cze 2017

Dobroć Pana

Gdy dzięki dobroci i łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa dojdziemy do stanu modlitwy czystej, porzucimy wielość rzeczy z ich różnorodnością i podziałami i złączymy się bezpośrednio ponad rozumem, z Tym, który jest jeden i jednoczący, jak głosi sławny Teolog (Św. Grzegorz
21 cze 2017

Metoda

Wiedz też, bracie, że każda „metoda” (czy „reguła”, jeśli chcesz) i wszelkie inne działanie dlatego zostały ustalone i określone, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni modlić się w naszym sercu w sposób czysty i skupiony. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja prowadzi