modlitwa Archiwum

19 sty 2017

Wewnętrzne umocnienie

Czytaj w samotności, nie podnosząc głosu, nie zważając na płynność wymowy czy piękne brzmienie. Czytaj nie w sposób namiętny, nieświadomy, jakbyś był nieobecny tam, gdzie jesteś, lub też by podobać się innym. Nie bądź też nienasycony w lekturze, ponieważ wszelki umiar
17 sty 2017

Duchowe wyciszenie

Podobnie wielki Jan Klimak mówi jasno: „Dziełem duchowego wyciszenia jest wyzbycie się wszelkich trosk, a także gorliwa modlitwa: ona zaś jest wtedy, gdy stajemy do nie oraz gdy mamy nienaruszalne działanie serca”. Owo działanie jest właśnie przebywaniem na modlitwie, a więc
15 sty 2017

Rozważania w samotności

Pytano niegdyś wielkiego Barsanufiusza, w jaki sposób modlić się psalmami. Starzec odpowiedział: „Modlitwy odmawiane w danych porach dnia (godziny) i hymny należą do tradycji Kościoła i są dobre, by stosował je cały lud. Pustelnicy ze Sketis natomiast nie recytują psalmów ani nie
7 sty 2017

Rankiem siej swoje ziarno

„Rankiem siej swoje ziarno”, mówi Salomon, mając na myśli modlitwę. I do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, aby nie przerwać ciągłości modlitwy i nie pominąć chwili, gdy będzie ona wysłuchana. Nie wiesz bowiem, powiedziano, które ziarno wzejdzie, jedno czy drugie
6 sty 2017

Płomień radości

Modlitwa na początku jest jakby płomieniem radości, pochodzącym z serca, na końcu zaś jakby udzielającym się światłem, które wydaje miłą woń. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.2] – przeczytaj
5 sty 2017

Modlitwa rodzi pokorę

Modlitwa rodzi pokorę i wielką skruchę, jeśli tylko u początkujących staje się umysłowym i bezustannym działaniem Ducha Świętego. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.1] – przeczytaj
4 sty 2017

Moc modlitwy

My natomiast będziemy dążyć do tego, by posiąść moc modlitwy działającej w naszym sercu. Rozgrzewa ona i raduje umysł, a także rozpala duszę do niewymownej miłości wobec Boga i ludzi. (Grzegorz z Synaju) „Psallite sapienter” powraca… Przeczytaj i posłuchaj
9 gru 2016

Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus mieszka w was

Wiele wysiłku i trudu należy poświęcić modlitwie, zanim odnajdziemy niezmącony stan umysłu, który w sercu człowieka staje się drugim niebem: tam mieszka Chrystus, jak powiedział Apostoł: Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus mieszka w was (2 Kor 13,5)?
2 gru 2016

Poznać wszystkie swoje przewinienia

Gdy ktoś oddali się od lewej strony, wówczas dokładnie pozna wszystkie swoje przewinienia popełnione wobec Boga. Nie dostrzega bowiem grzechów, jeśli nie oddzieli się od nich i nie dokonuje bolesnego zerwania z nimi. Ci, którzy osiągną ten stan, odnajdą skruchę i
28 lis 2016

Modlitwę złączyć z sercem

Inną rzeczą jest straż myśli, a inną pilnowanie umysłu. Jak odległy jest wschód od zachodu (Ps 103,12), tak druga czynność jest daleka od pierwszej i bez porównania trudniejsza. Podobnie jak złodzieje nie odważają się wejść tam, gdzie widzą królewskie zbroje,
27 lis 2016

Obserwuj

Wejdź wysoko i obserwuj, jeśli tylko potrafisz, a wówczas dojrzysz, jakim sposobem, kiedy, skąd, w jakiej liczbie i jacy złodzieje chcą wejść i ukraść winogrona. Gdy obserwujący zmęczy się, wówczas wstaje i modli się, potem znowu siada i dzielnie podejmuje
25 lis 2016

Wejdź w siebie

Jeśli więc pragniesz zwyciężyć namiętności, to przez modlitwę i Boże współdziałanie wejdź w siebie, zanurz się w głębi serca i odszukaj owych trzech możnych olbrzymów: niepamięci, niedbałości i niewiedzy. Stanowią one podporę dla obcych myśli, przez które inne namiętności zła przenikają do
10 lis 2016

Człowiek o siwych włosach

Ten, kto zdobył uwagę, powoli dochodzi do mądrości, jaką symbolizuje człowiek o siwych włosach, czyli wznosi się do kontemplacji, co jest cechą doskonałych. Jeżeli ktoś zatem oddaje się takiej praktyce w stosownym czasie i porządku, może, po usunięciu z serca namiętności,
8 lis 2016

Odczuć uspokojenie

Kto oddaje się drugiej modlitwie i uwadze, wtedy też roznieca się złość duchów, a podmuchy namiętności natychmiast zaczynają straszliwie niepokoić głębię serca. Poprzez wzywanie Pana Jezusa Chrystusa, topnieją jednak i ulatniają się jak wosk. Gdy złe duchy zostają stamtąd wyrzucane, na
7 lis 2016

Pragnienie pojednania z Bogiem

Następnie przychodzi intensywna modlitwa psalmami. Gdy bowiem namiętności zostają uśmierzone i osłabione poprzez przeciwstawianie się serca, umysł rozpala pragnienie pojednania z Bogiem. Wówczas umysł, pełen mocy i praktykujący uwagę, ściga i wypędza myśli, które powiewają na powierzchni serca. I ponownie oddaje się
4 lis 2016

Wytrwałość w modlitwie

Trzeci stopień oznaczający wzrastanie od młodzieńca do duchowej męskości, polega na wytrwałości w modlitwie. Jest to cecha tych, którzy uczynili postępy. Stosownie do stopnia, na którym się znajdujemy, modlitwa tak różni się od śpiewu psalmów, jak człowiek dojrzały od młodzieńca i
24 paź 2016

Istota trzeciej modlitwy

Istota trzeciej modlitwy nie polega na tym, aby ze wzniesionymi rękoma spoglądać w górę, skupiać myśli i wzywać pomocy nieba. To bowiem, jak powiedzieliśmy, są cechy pierwszego zbłądzenia. Trzecia modlitwa nie zaczyna się także, jak druga, wtedy, gdy umysł – zwracając
23 paź 2016

Troska o swoją duszę

Albo jaki rodzaj upodobań może skusić tego, który całą troskę o swoją duszę i ciało złożył Bogu i swemu duchowemu ojcu, i nie żyje już dla siebie ani nie pragnie ludzkiego uznania? Wówczas pękają niewidzialne więzy buntowniczych mocy, które niby sznury
21 paź 2016

Wieniec zwycięstwa

Kto wojuje według drugiego sposobu modlitwy, nigdy nie zazna pokoju ani też nie zdobędzie wieńca zwycięstwa. Podobny jest do człowieka, który walczy nocą: słyszy okrzyki wrogów, którzy zadają mu rany, ale nie może wyraźnie zobaczyć, kim oni są, skąd pochodzą
21 paź 2016

Walka

Kto wojuje według drugiego sposobu modlitwy, nigdy nie zazna pokoju ani też nie zdobędzie wieńca zwycięstwa. Podobny jest do człowieka, który walczy nocą: słyszy okrzyki wrogów, którzy zadają mu rany, ale nie może wyraźnie zobaczyć, kim oni są, skąd pochodzą
20 paź 2016

Drugi rodzaj modlitwy

Drugi rodzaj modlitwy ma następujące cechy: umysł odstępuje od rzeczy dostrzegalnych zmysłami, zważa na doznania, jakie przychodzą z zewnątrz i skupia wszystkie swe myśli, zapominając o marnościach. Zajmuje się niekiedy badaniem swoich myśli, innym razem kieruje uwagę na prośby, jakie zanosi
18 paź 2016

Oznaki zbłądzenia

Własności pierwszego sposobu modlitwy są następujące: gdy ktoś do niej przystępuje, wznosi do nieba ręce i oczy a zarazem swój umysł. Wówczas tworzy Boże pojęcia, wyobraża sobie niebiańskie dobra, hierarchie aniołów i przybytki sprawiedliwych. Jednym słowem, podczas modlitwy skupia on w
17 paź 2016

Osiągnąć życie

Istnieją zatem, jak powiedzieliśmy, trzy sposoby uwagi i modlitwy. Własności każdego z nich należy wyłożyć, aby ten, kto pragnie przystąpić do ich praktykowania i osiągnąć życie, mógł wybrać najlepszy i nie narazić się na ryzyko, że nieświadomie opowiadając się za gorszym
16 paź 2016

Brama do życia i śmierci

Uwaga i modlitwa stanowią więc bramę do życia i śmierci. Jeśli modlitwę oczyścimy dzięki uwadze, stajemy się lepsi, jeżeli natomiast skalamy ją brakiem czujności, wiele tracimy. (Metoda świętej modlitwy i uwagi)
15 paź 2016

Uwaga i modlitwa

Uwaga i modlitwa ściśle się ze sobą jednoczą, podobnie jak dusza i ciało. Jeśli zabraknie jednego elementu, drugi nie może istnieć. Łączą się one w dwojaki sposób. Najpierw uwaga odpiera grzechy, będąc jakby strażnikiem i zwiadowcą. Następnie wkracza modlitwa, która natychmiast