modlitwa Archiwum

16 maj 2017

Szukać Jego miłosierdzia

Nasi sławni przewodnicy i nauczyciele, wraz z Duchem Świętym, który w nich mieszka, mądrze nauczają, aby przed wszelkim innym dziełem i rozważaniem modlić się w Panu i z ufnością szukać Jego miłosierdzia. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Rozmowy
15 maj 2017

Pokój i miłość

Pokój i miłość rodzą się i powstają z modlitwy, sprawiają też, że staje się ona godna przyjęcia. Wspólnie wzrastają i dopełniają się, niby dwa promienie pochodzące od Boga. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Nowy odcinek – W poszukiwaniu ciasteczka…
22 kwi 2017

Zachwycenie w Bogu

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
21 kwi 2017

Duchowy wzrok

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
20 kwi 2017

Skutki modlitwy

Boski Grzegorz na to: „Powiedz mi, święty ojcze, czy zdarzyło się, że wówczas, gdy modliłeś się wezwaniem: «Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną», niekiedy zaznałeś Bożego uniesienia, albo ekstazy czy też jakiegoś innego daru Ducha Świętego?” Boży Maksym
19 kwi 2017

Modlitwa umysłu

Boski Grzegorz z Synaju spotkał świętego Maksyma i rozmawiał z nim. Mówił między innymi: „Mój najczcigodniejszy ojcze, proszę cię, powiedz mi, czy posiadasz modlitwę umysłu?”. On uśmiechnął się i odparł: „Przed tobą, wielebny ojcze, nie będę ukrywał cudu, jaki uczyniła mi
30 mar 2017

Lektura i rozważanie Bożych słów

Naucz się na pamięć słów Ewangelii oraz wypowiedzi błogosławionych Ojców. Poznawaj dokładnie ich życie, aby móc rozmyślać o tym nawet w nocy. W ten sposób, przez lekturę i rozważanie Bożych słów, odnowisz swą oschłą myśl i przygotujesz ją, by podejmowała wciąż
29 mar 2017

Boże słowa cieszą umysł

Jeśli spostrzeżesz, że twoja modlitwa załamuje się, szukaj pomocy w książce. Jak długie mieszanie składników potrawy czyni jej smak przyjemniejszy, tak i Boże słowa „obracane” w duszy cieszą umysł. Napisano: Jak słodkie dla mego podniebienia słowa Twoje (Ps 119,103). (Teoleptos
28 mar 2017

Aby zapłonął ogień

Jeśli spostrzeżesz, że twoja modlitwa załamuje się, szukaj pomocy w książce. Następnie zastanów się nad tym, co przeczytałeś, tak by znaczeniem tekstu poruszyć swój umysł, by pozostał na nim niezatarty ślad. W ten sposób święte przemyślenia coraz bardziej będą pobudzały
27 mar 2017

Załamanie się modlitwy

Jeśli spostrzeżesz, że twoja modlitwa załamuje się, szukaj pomocy w książce. Czytaj ją uważnie, by zrozumieć jej znaczenie. Nie zadowalaj się pobieżną lekturą, ale skupiając swój umysł, zgłębiaj sens słów.(Teoleptos z Filadelfii) Słuchaj… Refleksje liturgiczne – nowa książka ojca Jana
26 mar 2017

Wejść do sanktuarium umysłu

W ten sposób, gdy modlisz się w myśli bez rozproszeń, dane ci będzie przejść do pamięci o Bogu, wejść do sanktuarium umysłu, w mistycznej kontemplacji widzieć to, co niewidzialne i w odosobnieniu, składać cześć samemu Bogu, przyjmując dar poznania i
25 mar 2017

Stać się świątynią Boga

Proś Go nieustannie, naśladuj natrętność wdowy, naprzykrzającej się sędziemu, który nie liczył się z ludźmi (zob. Łk 18,1-5). Wówczas postępujesz według Ducha (zob. Ga 5,16)), nie poddajesz się skłonnościom ciała i nigdy nie przerwiesz ciągłości modlitwy myślami z tego świata. Stajesz
24 mar 2017

Wciąż rozmawiaj z Panem

Jak różnorodność potraw pobudza pragnienie do ich spożycia, tak też różne formy cnót rozbudzają działanie umysłu. Dlatego też, w myśli powtarzaj słowa modlitwy i wciąż rozmawiaj z Panem, nie ustawaj w wołaniu do Niego. (Teoleptos z Filadelfii) Filokalia. Teksty o
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
21 mar 2017

Święte poznanie

Modlitwa wiedzie do świętego poznania, odtwarza piękno Bożych rysów i stawia duszę przed Bogiem. Wówczas natychmiast poznaje ona swego Stwórcę, powiedziano bowiem: W dniu, w którym cię wezwę, oto będę wiedział, że Ty jesteś moim Bogiem (Ps 55,10). Sama jest
20 mar 2017

Hańba grzechu

Przede wszystkim jednak modlitwa, umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. (Teoleptos z Filadelfii) „W głąb misterium” – o ojcu Piotrze Rostworowskim
19 mar 2017

Zgodność i zjednoczenie

Modlitwa, polegająca na powtarzaniu Imienia Bożego, staje się zgodnością i zjednoczeniem umysłu, rozumu i duszy. Powiedziano bowiem: Gdzie dwaj albo trzej zebrali się w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). W ten sposób modlitwa przywołuje władze duszy podzielone przez
18 mar 2017

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na
17 mar 2017

Matka dóbr

Jeśli w całym twym działaniu nierozdzielnie pozostajesz z matką dóbr, modlitwą, to ona nie odstąpi cię, dopóki nie ukaże ci ślubnej komnaty i nie wprowadzi do jej wnętrza, nie napełni chwałą i niewymowną radością. Usuwa ona bowiem
16 mar 2017

Czujny umysł

Kiedy samotnie siedzisz w celi, oddawaj się modlitwie w sobie samym, zachowując czujny umysł i skruszonego ducha. Poprzez czujność swoim cieniem okryje cię kontemplacja, przez modlitwę zamieszka w tobie poznanie, przez skruchę zaś otrzymasz mądrość, która oddali nierozumną przyjemność i utwierdzi miłość
15 mar 2017

Czysty intelekt

Kiedy więc zgromadziłeś się w Panu z braćmi, aby znajdować się przed Nim cieleśnie, i zanosić do Niego śpiew ustami, staraj się, aby także twój umysł zważał na słowa i na Boga, i był świadomy, do Kogo mówi i przed
14 mar 2017

Czysta modlitwa

Do czystej modlitwy doprowadzi cię przykład zachowania się przed władcą ziemskim. Gdy bowiem zbliżyłeś się do króla, stoisz przed jego obliczem i błagasz go słowami, to oczy masz utkwione w niego. W ten sposób pozyskujesz sobie przychylność królewską. To samo czyń
13 mar 2017

Rozradowane serce

Rozraduje się serce szukających Pana (Ps 105,3). Szuka zaś Pana ten, kto korzy się przed Bogiem całym swym intelektem i żarliwym usposobieniem; kto odrzuca też wszelkie troski doczesne ze względu na poznanie i miłość Boga, które udzielane są przez nieustanną i
12 mar 2017

Oddać się modlitwie

W jaki sposób dusza zostanie napełniona słodyczą, jeżeli modlitwa nie prowadzi do poznania i modlący się nie jest obecny przed Bogiem, którego ma wzywać? Jak rozraduje się serce, jeśli przystępując do modlitwy, prawdziwie się jej nie oddaje? (Teoleptos z Filadelfii)
10 mar 2017

Przyzwyczajenia

Często można „przebiegać” słowa modlitwy, umysł zaś nie postępuje za nią, nie jest skupiony na Bogu, z którym podejmuje rozmowę w modlitwie. Rozum zostaje odwrócony przez inne pojęcia. Wymawia wówczas słowa modlitwy jedynie z przyzwyczajenia, umysł zaś oddala się od