modlitwa Archiwum

31 lip 2017

Jeżeli zawsze trwa miłość, zawsze wołasz

Oziębienie miłości, to milczenie serca; rozpłomienienie miłości, to wołanie serca. Jeżeli zawsze trwa miłość, zawsze wołasz. Jeżeli zawsze wołasz, zawsze pragniesz, a jeśli pragniesz, wspominasz odpoczynek. Trzeba, żebyś zrozumiał, do kogo wznosi się krzyk twego serca. Rozważ też, jakie pragnienie powinno
30 lip 2017

Nie ustawaj w pragnieniu

Istnieje jednak inna wewnętrzna modlitwa, którą jest pragnienie. Cokolwiek robisz, jeżeli pragniesz owego „spoczynku”, nie przerywasz modlitwy. Jeżeli więc nie chcesz przerywać modlitwy, nie ustawaj w pragnieniu. Twoje ciągłe pragnienie, to nieustanne twoje wołanie. Umilkniesz, kiedy przestaniesz kochać. (św. Augustyn)
29 lip 2017

Samo pragnienie już jest modlitwą

Przed Tobą jest wszelkie moje pragnienie (Ps 37,14). Niechaj więc nasze pragnienie będzie przed Nim. Ojciec, który widzi w skrytości, odda nam (zob. Mt 6,6). Samo pragnienie już jest modlitwą. Jeżeli pragnienie jest ciągłe, ciągła jest też i modlitwa. Wszak nie
28 lip 2017

Nieustannie się módlcie

Nieustannie się modli, kto z konieczną pracą łączy modlitwę, a z modlitwą pracę; bo i praktyka cnoty, i wierność przykazaniom liczą się za modlitwę. Tylko tak możemy uważać za możliwy do spełnienia nakaz: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17), gdy
27 lip 2017

Czynienie wszystkiego ze względu na Boga

Można modlić się na spacerze czy w czasie innych zajęć. Chodzi o modlitwę słowną, ale też o ciągłe przeżywanie bliskości z Bogiem i czynienie wszystkiego ze względu na Niego. (Klemens Aleksandryjski)
26 lip 2017

Modlitwa bez wypowiedzenia słowa

Jeśli z kolei modlitwa daje możliwość rozmowy z Bogiem, to nie należy przeoczyć żadnej sposobności zbliżenia się do z Niego… Można więc zanosić modlitwę bez wypowiedzenia słowa, jeśli się tylko natęży we własnym wnętrzu całą siłę ducha, by wyrazić myśl, zachowując
25 lip 2017

Rozmowa z samym Bogiem

Modlitwa zatem, by użyć śmiałego wyrażenia, jest rozmową z samym Bogiem. Choćbyśmy przemawiali nawet szeptem lub samym milczeniem nie otwierając ust, w głębi duszy krzyczymy. Przecież Bóg słyszy bez żadnej przeszkody wewnętrzny głos naszego serca. (Klemens Aleksandryjski)
24 lip 2017

Mieć w myśli Chrystusa

Trzeba zatem, by wszyscy, kapłani, świeccy i mnisi, gdy tylko budzą się ze snu, mieli najpierw w myśli Chrystusa i pamiętali najpierw o Nim. Niech przedstawią Mu tę modlitwę jako początek wszelkiej myśli i jako swą ofiarę. Zanim pomyślą o
23 lip 2017

Pieczęć i znak wiary

Także ci, którzy są w świecie, niech praktykują modlitwę Imienia Jezus według możliwości. Niech trzymają się jej jako swej pieczęci i znaku wiary. Ona bowiem strzeże ich i uświęca, a także odpędza wszelką pokusę. (Św. Symeon z Tesalonik)
23 lip 2017

Modlitwa objawia miłość Chrystusa

Kapłani także niech oddają się tej modlitwie Imienia Jezus, jako dziełu apostolskiemu i głoszeniu Boga, ponieważ ona napełnia Bożym działaniem i objawia miłość Chrystusa. (Św. Symeon z Tesalonik)
22 lip 2017

Oddawać się wzywaniu Boga

Modlitwa Imienia Jezus dotyczy przede wszystkim mnichów, ponieważ zostali oni po to ustanowieni i stąd są nieodzownie zobowiązani. Nawet jeśli zajęci są różnymi posługami, niech zawsze, zgodnie ze swą powinnością, usiłują oddawać się wzywaniu Boga i modlić się nieustannie do Pana.
21 lip 2017

Potrzeba każdemu modlitwy

Modlitwa Imienia Jezus dotyczy ona także ludzi, którzy zajęci są sprawami życia doczesnego, a także samych mnichów, jeśli nawet muszą pozostawać pośród zgiełku świata. Potrzeba jednak każdemu przypomnieć jego powinność, aby wszyscy: kapłani, mnisi i świeccy mieli przed sobą wzór tej
20 lip 2017

Modlitwa Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno w swym umyśle jak i mową tę modlitwę Imienia Jezus. Gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (zob. Pwt 6,6–7), gdy mówi lub coś czyni, niech
17 lip 2017

Znak naszej wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi znak naszej wiary, ponieważ jesteśmy chrześcijanami i tak się nazywamy. Świadczy, że jesteśmy z Boga, zgodnie ze słowami, które już przypominaliśmy: „Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł
16 lip 2017

Jedyna droga zbawienia

Skutki modlitwy „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” są zawsze takie same. Jest ona jedyną drogą zbawienia, zgodnie ze słowami Apostoła: w nikim innym nie możemy być zbawieni (zob. Dz 4,12), i: „On jest Chrystusem, Zbawicielem
15 lip 2017

Miłosierdzie

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” napełnia Bożym miłosierdziem, albowiem prosimy w niej o miłosierdzie, Pan zaś jest miłosierny i litościwy dla wszystkich, którzy Go wzywają i weźmie w obronę tych, którzy wołają do Niego. Pokornym udziela ona
14 lip 2017

Boże światło

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” obdarowuje Bożym światłem, ponieważ Chrystus jest prawdziwą światłością: udziela On jasności i łaski tym, którzy Go wzywają, jak powiedziano: Niech jasność Pana Boga naszego będzie nad nami (Ps 89,17), i: Kto idzie
13 lip 2017

Wyzwolenie z grzechów

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” wyzwala  z grzechów, ponieważ ze względu też na nią powiedziano: Co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19; 18,18.). Uzdrawia dusze i ciała, jak jest napisane: W imię Jezusa Chrystusa,
12 lip 2017

Źródło myśli duchowych

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi źródło myśli i zamysłów duchowych, gdyż kieruje się do Chrystusa: On zaś jest skarbcem wszelkiej mądrości i wiedzy i udziela owych darów tym, w których zamieszkuje. (Św. Symeon z
11 lip 2017

Zamieszkanie i obecność Chrystusa

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest zamieszkaniem i obecnością Chrystusa, gdyż On jest w nas, gdy o Nim pamiętam. Przez pamięć zaś zamieszkuje On w naszym sercu i napełnia je radością, jak powiedziano: Wspomniałem na
10 lip 2017

Oczyszczenie serca

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” oczyszcza serca, ponieważ wzywa i widzi Boga oraz czyni czystym tego, kto Go ogląda. Wypędza demony, bo w imię Jezusa były i są wypędzone wszystkie demony. (Św. Symeon z Tesalonik)
9 lip 2017

Wyznanie wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest wyznaniem wiary, ponieważ Piotr, który złożył takie wyznanie (Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego), został nazwany błogosławionym (Mt 16,16–17.). Pobudza Ducha, bo nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
8 lip 2017

Prośba

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest prośbą, ponieważ przez nią wypraszamy miłosierdzie Pana. Jest oddaniem siebie, ponieważ przez przyzywanie Chrystusa, ofiarujemy się Mu. (Św. Symeon z Tesalonik)
7 lip 2017

Droga do zbawienia

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” pokornym udziela objawienia niebiańskich tajemnic i samego zbawienia. Zawiera w sobie drogę do zbawienia, którą stanowi Imię naszego Boga, Imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedyne, jakiego wzywamy w nas. W żadnym
6 lip 2017

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa