Módl się należycie i bez niepokoju, śpiewaj psalmy ze zrozumieniem i żarliwie, a staniesz się jak orzeł szybujący w górze. Śpiew psalmów łagodzi namiętności i uspokaja nieopanowanie ciała. Modlitwa wzmacnia siłę umysłu. (Ewagriusz z Pontu)