modlitwa serca Archiwum

16 sty 2017

Modlitwa serca

Gdy więc ty wstajesz do modlitwy, powinieneś odmówić Hymn uwielbienia (Trisagion) i Ojcze nasz. Proś też Boga, by wyzwolił cię ze starego człowieka. Ale nie musisz przedłużać modlitwy. Twój umysł bowiem przez cały dzień znajduje się w modlitwie”. Starzec chciał pokazać, że
15 kwi 2015

Wzmożona walka

Czujność serca polega zaś na wzmożonej walce i bojaźni. (O abba Filemonie) sens ascezy według abba Antoniego – przeczytaj
2 lis 2014

Żyć w łasce Ducha Świętego

Kto bez trudu czuwa, jest wytrwały i modli się, ten w widoczny sposób żyje w łasce Ducha Świętego. Kto zaś ma z tym trudności, ale trwa w postanowieniach, szybko otrzyma pomoc. (św. Marek Eremita)
5 lip 2014

Kiedy powinniśmy się modlić?

Zapytano pewnego razu abba Makarego: „Kiedy powinniśmy się modlić?” Starzec rzekł: „Nie trzeba na modlitwie dużo słów, lecz często wyciągać ręce i mówić: «Panie, zgodnie z Twoją wolą, zmiłuj się nade mną». Jeśli w duszy zrodzi się
1 lip 2014

Podejmij wytężoną i nieustanną walkę

Są tacy, którzy uważają za niemożliwe, by dojść ku doskonałości, uwolnić się raz na zawsze od namiętności lub osiągnąć wspólnotę i pełnię dobrego Ducha. Należy więc im przypomnieć świadectwa Bożych Pism i wykazać, iż mało oni je
30 cze 2014

Nie bądź opieszały

Tego, kto jest opieszały w modlitwie, lekkomyślny i niedbały w posługiwaniu braciom czy w innym dziele poświęconym Bogu, Apostoł wyraźnie nazywa leniwym i uznaje za niegodnego, by jadł chleb. Powiedział bowiem: Kto nie chce pracować, ten niech
4 cze 2014

Pomoc w czasie modlitwy

Wiedz, że święci aniołowie zachęcają nas do modlitwy i razem z nami stają do niej, radując się i modląc za nas. Jeżeli więc jesteśmy niedbali i dopuszczamy myśli przeciwne, gniewamy ich bardzo. Gdy bowiem oni tak usilnie
24 maj 2014

Zarażaj dobrem

Co jest dobrego poza Bogiem? Pozostawmy Mu więc wszystko, co nas dotyczy, a naprawdę będzie nam dobrze. Kto bowiem jest dobry, obdarza dobrem także innych. (Ewagriusz z Pontu)
21 maj 2014

Powstrzymaj się od gniewu

Strzeż się, abyś chcąc leczyć innych, sam nie popadł w nieuleczalną chorobę i nie stworzył przeszkody dla swojej modlitwy. Jeśli powstrzymasz się od gniewu, znajdziesz miłosierdzie, okażesz się mądry i będziesz mógł się modlić. (Ewagriusz z Pontu)
20 maj 2014

Jak modlić się z radością?

Ci, którzy gromadzą w sobie urazy i smutki, i chcą się modlić, podobni są do czerpiących wodę po to, by wlać ją do dziurawego dzbana. Jeśli potrafisz wiele znieść, zawsze będziesz się modlił z radością. (Ewagriusz z Pontu)
9 maj 2014

Czuwanie i modlitwa

Nie miej, mój synu, żadnej chwili próżnej i pustej za dnia ani w nocy. Musisz czuwać, by łatwiej uniknąć grożącej pokusy. Jeśli bowiem twe serce niepokoją złe myśli i zmuszają do popełnienia niedozwolonych czynów, odpędź je od
6 maj 2014

Zachowaj pokorę

Ty zaś, synu, gdy chcesz modlić się do Pana, zachowaj pokorę przed Jego obliczem i nie proś o nic, domagając się nagrody za twe zasługi. A jeśli masz świadomość, że spełniłeś jakiś dobry uczynek, raczej ukryj go,
24 kwi 2014

Unikaj rozproszenia

Z wielką czujnością winniśmy strzec naszego serca, nie tylko po to, by uniknąć rozproszenia myśli o Bogu czy też skalania pamięci o Jego cudach próżnymi wyobrażeniami. Także po to, aby zachować nieustanną i czystą pamięć, a dzięki
23 kwi 2014

Wdzięczność wobec Stwórcy

Nie bądźmy obcy i bez serca wobec Tego, który nas stworzył. Jeżeli nie poznaliśmy Go takim, jakim jest, na podstawie Jego dobroci, to chociażby tylko z tej przyczyny, że nas stworzył, winniśmy miłować Go ponad wszelką miarę.
19 kwi 2014

Bóg – artysta wszechświata

Jeszcze inne okazje do modlitwy daje noc. Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć Temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył. Kiedy ujrzysz,
17 kwi 2014

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie

Skoro Apostoł powiedział: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie”, czy zatem musimy modlić się bez przerwy i czy jest to wykonalne? Na to pytanie oczekujecie ode mnie odpowiedzi… Modlitwa stanowi prośbę o dobro
13 kwi 2014

Jak zobaczyć Boga?

W duszy czystej i miłej Bogu, rozum prawdziwie widzi Boga niezrodzonego, niewidzialnego i niepojętego, jedynego czystego dla czystych sercem. (Pseudo-Antoni Egipski)
9 kwi 2014

Bóg jest wspaniały

Przez swą złość i nieprawość człowiek potrafi zabijać. Bóg zaś obdarza życiem i nie przestaje tego czynić także wobec niegodziwych. Ponieważ z natury jest hojny i dobry, zechciał, by świat powstał i tak się stało. Istnieje on
30 mar 2014

Jak odzyskać spokój?

Wolny to ten, kto nie jest niewolnikiem przyjemności, ale kto przez mądrość i czystość potrafi panować nad ciałem. Także ten, kto pozostaje pełen wdzięczności i zadowala się dobrami danymi mu przez Boga, nawet jeśli są one skromne.
30 mar 2014

Po co człowiek został stworzony?

Po co człowiek został stworzony? – Aby poznając dzieła Stwórcy, kontemplował i wielbił Tego, który uczynił je dla człowieka. Umysł zaś, który lgnie do Boga, stanowi niewidzialne dobro, jakim obdarzył On godnych tego ze względu na szlachetne
30 mar 2014

Powinniśmy starać się o uniknięcie śmierci duszy

Jeśli dokładamy wszystkich starań i środków, aby uciec od śmierci ciała, tym bardziej powinniśmy starać się o uniknięcie śmierci duszy. Kto bowiem chce być zbawiony, nic nie stoi temu na przeszkodzie, jak tylko niedbałość i lenistwo duszy. (Pseudo-Antoni
30 mar 2014

Człowiek prawy i miły Bogu

Nie jest możliwe, aby ktoś nagle stał się dobry i mądry. Do takiej przemiany potrzebne jest niestrudzone ćwiczenie, ciągła i długotrwała asceza oraz pragnienie dobrych czynów. Człowiek prawy i miły Bogu, który prawdziwie Go zna, nie przestaje