Modlitwa jest wielkim umocnieniem dla duszy. Przez bardzo czyste modlitwy otrzymujemy od Boga wszystko, co jest nam pożyteczne i odpędzamy, co szkodliwe. Módl się psalmami rozumnie i z uwagą śpiewaj przed Panem owe duchowe hymny, abyś łatwiej