modlitwa nieustanna Archiwum

4 lip 2016

Drzwi serca

Od rana, jak powiedziano, u drzwi serca odważnie i stanowczo winna czuwać żywa pamięć o Bogu i nieustanna modlitwa, zanoszona w duszy do Jezusa Chrystusa. (Filoteusz z Synaju) Ćwiczenia św. Teofana Rekluza [cz.3] – przeczytaj
5 maj 2016

Czujność i modlitwa

Jak powiedziałem, czujność i modlitwa stanowią integralną całość. Natężona uwaga sprzyja nieustannej modlitwie, modlitwa zaś pomaga najwyższej czujności i uwadze, zachowanej w umyśle. (Hezychiusz z Synaju) Listy Starca z Waałamu [cz.1] – przeczytaj
7 sty 2016

Modlitwa w duszy

Do czasu wyznaczonego na modlitwę przygotuj się poprzez nieustanną modlitwę w duszy, a wkrótce uczynisz postępy. (św. Jan Klimak) Ojciec Leon odpowiada na pytania internautów [cz.2] – oglądaj
6 sty 2016

Wyższe dobro

Gdy spędziłeś wiele czasu na modlitwie, nie mów, że nic nie zyskałeś. Przez sam ten fakt już bowiem zyskałeś: jakie jest wyższe dobro niż przylgnięcie do Pana i nieustanne trwanie w jedności z Nim? (św. Jan Klimak) Ojciec Leon odpowiada na
2 sty 2016

Nieustanne trwanie

„Cóż ja mam w niebie?” Nic. „Albo czego chciałem na ziemi oprócz Ciebie?” Niczego nie potrzebuję z wyjątkiem nieustannego trwania przy Tobie, w skupieniu i na modlitwie. (św. Jan Klimak) Jak praktykować modlitwę Jezusową? [cz.4] – przeczytaj
10 gru 2015

Pułapka pychy

Niech oko twojej duszy nieustannie czuwa nad pychą, żadna pułapka bowiem nie jest bardziej zgubna.(św. Jan Klimak) posłuchaj i poczuj atmosferę duchowego wyciszenia – zerknij tutaj
31 maj 2015

Nieustanna modlitwa

Pismo Święte nie nakazuje niczego niemożliwego. Apostoł śpiewał psalmy, czytał i usługiwał, a jednak modlił się nieustannie. Można stwierdzić, że ktoś nieustannie się modli, kiedy z wielką czcią i miłością przylgnie do Boga oraz gdy we wszystkim, co robi i co mu
30 maj 2015

Być złączonym z Bogiem

Gdy umysł rozmawia z Bogiem i już do Niego się upodabnia, prosi tylko o rzeczy stosowne i jego modlitwa zawsze jest wysłuchana. Dlatego Apostoł każe nieustannie się modlić, abyśmy umysłem wciąż byli złączeni z Bogiem, stopniowo uwalniając się od wszelkich ziemskich przywiązań.
13 maj 2015

Najwyższy stan modlitwy

Za najwyższy stan modlitwy uważa się taki, w którym umysł wykracza poza ciało i świat, i jest wolny od wszelkich spraw materialnych i wyobrażeń . Gdy ktoś na stałe osiągnął taki stan, można o nim powiedzieć, że nieustannie się modli. (św.
28 kwi 2015

Nie przestać medytować

Nawet w jakiejś szczególnej sytuacji twój umysł niech nie przestaje medytować i modlić się w skrytości. W ten sposób będziesz mógł zrozumieć głębię Pisma Bożego i ukrytą w nim moc. Dasz przez to umysłowi nieustanne zajęcie i wypełnisz zalecenie Apostoła, które nakazuje:
27 kwi 2015

Czujna myśl

Oto na chwilę zaznałeś pewnego wyciszenia i duchowego działania, i doświadczyłeś słodyczy, jaka od nich pochodzi. Zawsze więc zachowaj to w swym sercu: czy jesz, czy pijesz, czy znajdujesz się w czyimś towarzystwie, czy jesteś poza celą, czy w drodze –
30 mar 2015

W jaki sposób można nieustannie się modlić?

Pytanie: W jaki sposób można nieustannie się modlić? Odpowiedź: Jeżeli ktoś jest sam, powinien modlić się słowami psalmów: ustami i sercem. Jeżeli zaś znajdzie się wśród ludzi w miejscu publicznym, nie potrzeba ustami wypowiadać słów psalmów, lecz modlić się samą
29 mar 2015

Módlcie się nieustannie

Pytanie: Czy dobrze jest, kiedy przebywając z kimś, wzywam Imienia Boga? Odpowiedź: Gdy kogoś spotykasz, czy też przed spotkaniem albo po nim, w każdym momencie i na każdym miejscu, należy wzywać Imienia Boga. Napisane jest bowiem: Módlcie się nieustannie. W
25 mar 2015

Nigdy nie wahać się modlić

Czy jesteś w drodze, czy siedzisz, pracujesz, spożywasz posiłek lub czynisz cokolwiek innego, albo też zaspokajasz potrzeby ciała, czy jesteś zwrócony na wschód czy na zachód, nigdy nie wahaj się modlić. Otrzymaliśmy bowiem nakaz, by czynić to nieustannie i w każdym
17 lut 2015

Kiedy umysł trwa na modlitwie?

Jeśli zaś chodzi o wydłużanie modlitwy, kiedy do niej wstajesz [w czasie pracy], to jeśli modlisz się nieustannie, jak zaleca Apostoł, nie trzeba jej wydłużać za każdym razem przy wstawaniu. Przez cały dzień bowiem twój umysł trwa na modlitwie. (Św.
7 lut 2015

Nieustanna modlitwa

Miarą nieustannej modlitwy jest opanowanie zmysłów. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)
10 sty 2015

Nieustannie wzywać Boga Ojca

Toteż w Duchu wołamy, jak mówi święty Paweł i On też przynagla nas, by nieustannie wzywać Boga Ojca: „Abba, Ojcze”.(Diadoch z Fotyki) świętuj z nami JUBILEUSZ Ojca Leona Knabita OSB – kliknij tutaj
11 paź 2014

Serce skruszone

Umysł, który nieustannie się modli, porusza serce. Sercem zaś skruszonym i upokorzonym Bóg nie pogardzi. (św. Marek Eremita)
10 sie 2014

Troski życia doczesnego

Próżne będą wszystkie duchowe wysiłki, dopóki za pomocą ciągłej i wytrwałej pracy nie pozbędziemy się wszelkich trosk i kłopotów życia doczesnego. W ten sposób zdołamy wypełnić przykazanie Apostoła: Nieustannie się módlcie (św. Jan Kasjan)
13 lip 2014

Nieustanna kontemplacja wszechmogącego Boga

To zatem, co nie powinno wkraść się do naszego serca podczas modlitwy, musimy niezwłocznie wypędzić jeszcze przed jej rozpoczęciem, tak, byśmy wypełnili przykazanie Apostoła: Nieustannie się módlcie, i: Na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce, bez gniewu i
5 lip 2014

Kiedy powinniśmy się modlić?

Zapytano pewnego razu abba Makarego: „Kiedy powinniśmy się modlić?” Starzec rzekł: „Nie trzeba na modlitwie dużo słów, lecz często wyciągać ręce i mówić: «Panie, zgodnie z Twoją wolą, zmiłuj się nade mną». Jeśli w duszy zrodzi się
22 kwi 2014

Niech Twoje serce czuwa

Przeto sprawiedliwy czy je, czy pije, czy cokolwiek innego robi, wszystko na chwałę Bożą czyni. W takim człowieku, nawet kiedy śpi, jego serce nie zasypia, jak mówi Pieśń nad Pieśniami: „Ja śpię, a serce moje czuwa”. (św. Bazyli
21 kwi 2014

Modlitwa nieustanna

„Jego chwała jest zawsze na moich ustach”. Mogło by się zdawać, że w słowach tych Prorok zapowiada coś niemożliwego. Bo jak ludzkie usta mogą zawsze wychwalać Boga? Nie czynią tego nieustannie, gdy człowiek mówi o zwykłych, codziennych
20 kwi 2014

Modlitwa to nie tylko słowa

Będziesz zatem modlił się nieustannie, jeśli nie ograniczysz modlitwy jedynie do słów, ale całym swoim postępowaniem i sposobem myślenia przylgniesz do Boga. Wtedy twoje życie stanie się ciągłą i nieustanną modlitwą. (św. Bazyli Wielki)
19 kwi 2014

Bóg – artysta wszechświata

Jeszcze inne okazje do modlitwy daje noc. Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć Temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył. Kiedy ujrzysz,