Zgodnie z wezwaniem Chrystusa, święty Apostoł uczy, iż należy modlić się nieustannie i że trzeba trwać na modlitwie. Pan zaś powiedział: O ileż bardziej Bóg weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?, i: