Wzywaj na pomoc świętego Imienia Boga, mówiąc: „Panie Jezu, chroń mnie i przybądź na pomoc mojej słabości”. Nabierz odwagi, gdyż On złamie łuk nieprzyjaciół. W Jego Imieniu tkwi moc powstrzymania się od zła. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Modlitwa