Ogarnia mnie żal, moje serce spala się i roztapia z waszego powodu. Mamy bowiem Pana, który miłuje ludzi i jest niezmiernie hojny w swych dobrodziejstwach. Jedynie za wiarę w Niego, obdarza On łaskami przekraczającymi nasz rozum, zdolność słuchania i myślenia, a