miłość Archiwum

23 lip 2017

Modlitwa objawia miłość Chrystusa

Kapłani także niech oddają się tej modlitwie Imienia Jezus, jako dziełu apostolskiemu i głoszeniu Boga, ponieważ ona napełnia Bożym działaniem i objawia miłość Chrystusa. (Św. Symeon z Tesalonik)
24 maj 2017

Umysł niedostępny dla szatana

Wzywanie Imienia Pana uchroni umysł od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla podszeptów szatana, a nadto, każdego dnia, będzie go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Niewystarczalność zasady „nieczynienia zła” – przeczytaj
15 maj 2017

Pokój i miłość

Pokój i miłość rodzą się i powstają z modlitwy, sprawiają też, że staje się ona godna przyjęcia. Wspólnie wzrastają i dopełniają się, niby dwa promienie pochodzące od Boga. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Nowy odcinek – W poszukiwaniu ciasteczka…
14 maj 2017

Modlitwa bez gniewu i złości

Z wzywaniem Imienia Pana naszego łączy się  pokój, bo, jak napisano, należy modlić się bez gniewu i złości (1 Tm 2,8); następnie – miłość, albowiem Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
8 maj 2017

Duch uspokaja duszę

Im Duch bardziej zbliża się do człowieka, tym bardziej uspokaja jego duszę, umacniając ją przez świętą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego nieskończoną miłość do człowieka. Ludzkiemu umysłowi udziela najwyższej i prawdziwej kontemplacji. (św. Maksym Kausokalybos) Mądrość wspólnego działania – nowy
20 kwi 2017

Skutki modlitwy

Boski Grzegorz na to: „Powiedz mi, święty ojcze, czy zdarzyło się, że wówczas, gdy modliłeś się wezwaniem: «Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną», niekiedy zaznałeś Bożego uniesienia, albo ekstazy czy też jakiegoś innego daru Ducha Świętego?” Boży Maksym
26 mar 2017

Wejść do sanktuarium umysłu

W ten sposób, gdy modlisz się w myśli bez rozproszeń, dane ci będzie przejść do pamięci o Bogu, wejść do sanktuarium umysłu, w mistycznej kontemplacji widzieć to, co niewidzialne i w odosobnieniu, składać cześć samemu Bogu, przyjmując dar poznania i
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
16 mar 2017

Czujny umysł

Kiedy samotnie siedzisz w celi, oddawaj się modlitwie w sobie samym, zachowując czujny umysł i skruszonego ducha. Poprzez czujność swoim cieniem okryje cię kontemplacja, przez modlitwę zamieszka w tobie poznanie, przez skruchę zaś otrzymasz mądrość, która oddali nierozumną przyjemność i utwierdzi miłość
7 mar 2017

Oddawać cześć Bogu

Kiedy zaś umysł, rozum i duch korzą się przed Bogiem – pierwszy przez uwagę, drugi przez wzywanie, trzeci przez skruchę i miłość –to cały człowiek wewnętrzny oddaje Mu cześć, zgodnie z przykazaniem: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Łk
4 mar 2017

Wspomnieć na Pana

Nieustannej pamięci o Bogu towarzyszy miłość i radość. Powiedziano bowiem: Wspomniałem na Boga i rozradowałem się (Ps 77,4). (Teoleptos z Filadelfii)
1 mar 2017

Bezgraniczny pokój

Umysł, bogactwem dobroci Boga, ożywia swą miłość i utwierdza własną gorliwość, a przez to zaznaje szczęścia i bezgranicznego pokoju. Takie właśnie cechy ma prawdziwa pamięć o Bogu. (Teoleptos z Filadelfii) Czy Jezus żąda niemożliwego? Dialog Jezusa z bogatym młodzieńcem
25 lut 2017

Cela

Gdy siedzisz w swej celi, staraj się pamiętać o Bogu, wznieś umysł ponad wszystkie sprawy i bez słów skieruj się ku Panu. Otwórz przed Nim całe swe serce i przylgnij do Niego z miłością. (Teoleptos z Filadelfii)
18 lut 2017

Wiara to czynna miłość

To poręka dóbr, których się spodziewamy (zob. Hbr 11,1), czynna miłość, anielskie poruszenie, moc istot bezcielesnych, ich dzieło i wesele. (Grzegorz z Synaju)
11 lut 2017

Owoce przykazań

Z prawdziwej, czynnej wiary rodzą się owoce przykazań: powściągliwość i miłość, a także pokora, ów dar Boży, który jest początkiem i siłą miłości. (Grzegorz z Synaju) Podręcznik do kaligrafii „Piękna Litera”
24 gru 2016

Ucieczka

Jeżeli ktoś nie wierzy, nie potrafi znosić utrapień, przychodzących z zewnątrz. Jeśli nie przyjmuje ich ochoczo, nie może powiedzieć do Pana: Jesteś moim wspomożycielem i ucieczką moją (Ps 91,2). Kto bowiem nie wierzy, że Najwyższy jest jego ucieczką, nie szuka
23 gru 2016

Wiara, nadzieja, miłość

Uwaga przyczynia się do wiary, nadziei i miłości. (Nicefor Pustelnik)
8 paź 2016

Trudy ascezy

Gdy dusza jest całkowicie oczyszczona poprzez żarliwe podejmowanie nieustannych trudów ascezy, zostaje oświecona Bożym światłem. Powoli zaczyna też, w sposób naturalny, widzieć piękno, jakie Bóg jej dał od początku i wzrasta w miłości do swego Stwórcy. (Niketas Stetatos) Komentarz do Księgi
3 paź 2016

Zostawić modlitewny dar

Jeśli śpiewasz pieśń modlitwy dla Boga i przybywa brat, pukając do drzwi twojej celi, nie przedkładaj dzieła modlitwy nad miłość i nie zaniedbuj brata, który puka. Nie byłoby to miłe Bogu, który pragnie życzliwej miłości, a nie ofiary modlitwy (zob.
5 wrz 2016

Pan mnie przygarnął

Bracia i ojcowie! Dobrze jest głosić wszystkim miłosierdzie Boże i ukazywać bliźnim łaskawą miłość i niewysłowioną dobroć Stwórcy. Ja, jak wiecie, nie pościłem, nie spałem na ziemi ani nie czuwałem, ale uniżyłem się i – zgodnie ze słowami Bożego Dawida –
3 maj 2016

Dawca pokoju

Dusza, napełniona przez Jezusa dobrodziejstwami i słodyczą, z weselem i miłością wielbi swego Dobroczyńcę. Dziękuje Dawcy pokoju i wzywa Go z wielką radością. Swym umysłem widzi w swym wnętrzu Tego, który rozprasza złudne twory demonów. (Hezychiusz z Synaju)
17 kwi 2016

Oglądać Boga

Pan mówi: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8). Będą oglądać Boga i skarby, które są w Nim, gdy oczyszczą się przez miłość i wstrzemięźliwość. Będą oglądać tym więcej, im bardziej osiągną czystość serca. (Hezychiusz z Synaju)
9 sty 2016

Miłość

Miłość żołnierza do króla uwidacznia się podczas bitwy, a miłość mnicha do Boga – w czasie modlitwy i w trwaniu na niej. (św. Jan Klimak) Tanie zestawy książek i audiobooków – kliknij tutaj
8 lis 2015

Droga wyciszenia

A oto przymioty tych, którzy na drogę wyciszenia wchodzą w sposób niewłaściwy: przede wszystkim ubóstwo duchowych dóbr, wzmaganie się gniewu, nagromadzenie urazów, zanikanie miłości, przyrost próżności. (św. Jan Klimak)