Kto miłuje Boga, ten ponad wszelkie Jego stworzenia stawia poznanie Jego samego i swym pragnieniem nieustannie dąży do obcowania z Nim. (św. Maksym Wyznawca)