Usiłuj kochać każdego człowieka na równi, a oddalisz w ogóle wszelkie namiętności. (Talazjusz z Libii) darmowy e-book Ojca Leona Knabita OSB – skorzystaj