mądrość Archiwum

12 lip 2017

Źródło myśli duchowych

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi źródło myśli i zamysłów duchowych, gdyż kieruje się do Chrystusa: On zaś jest skarbcem wszelkiej mądrości i wiedzy i udziela owych darów tym, w których zamieszkuje. (Św. Symeon z
16 mar 2017

Czujny umysł

Kiedy samotnie siedzisz w celi, oddawaj się modlitwie w sobie samym, zachowując czujny umysł i skruszonego ducha. Poprzez czujność swoim cieniem okryje cię kontemplacja, przez modlitwę zamieszka w tobie poznanie, przez skruchę zaś otrzymasz mądrość, która oddali nierozumną przyjemność i utwierdzi miłość
22 lut 2017

Wiara to umocnienie chrześcijaństwa

Wiara to umocnienie chrześcijaństwa, wyraz Bożego przebaczenia, łaska i mądrość Boża, albo lepiej – początek mądrości w nas samych. (Grzegorz z Synaju) Spotkać Boga, ale tak naprawdę…
10 lis 2016

Człowiek o siwych włosach

Ten, kto zdobył uwagę, powoli dochodzi do mądrości, jaką symbolizuje człowiek o siwych włosach, czyli wznosi się do kontemplacji, co jest cechą doskonałych. Jeżeli ktoś zatem oddaje się takiej praktyce w stosownym czasie i porządku, może, po usunięciu z serca namiętności,
6 paź 2016

To, co wyższe

Zgodnie z porządkiem i stopniami życia oddanego mądrości, na wszelki sposób musimy podążać naprzód i wznosić się gorliwie ku temu, co wyższe. Wciąż bowiem znajdujemy się w drodze do Boga i nigdy nie zatrzymujemy się w postępie ku dobru. (Niketas
6 sie 2016

Zwierciadło duszy

W każdej godzinie i w każdej chwili strzeżmy więc gorliwie swego serca, zachowując je wolnym od myśli, gdyż one zaciemniają zwierciadło duszy. Zwierciadło to zaś nosi w sobie odbicie i promienny obraz Jezusa Chrystusa, który jest mądrością i mocą Boga Ojca.
29 lip 2016

Strzeż swego serca

Podobnie Mądrość: Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło (Prz 4,23). (Filoteusz z Synaju) Książki prawie za darmo – do 31 lipca – 50% taniej – SKORZYSTAJ
12 mar 2016

Ukryte skarby

Głębię kontemplacji świętych tajemnic oświeci ci Chrystus, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy i w którym mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała. (Hezychiusz z Synaju) IV odcinek z serii „Odkryć Boże miłosierdzie” – zobacz i posłuchaj
30 sty 2016

Piękno modlitwy

Nikt nie nauczy się patrzeć przy pomocy słów, wzrok bowiem dany jest nam z natury. Podobnie piękna modlitwy nie można poznać przez nauczenie się jej od kogoś innego. Posiada ona w sobie własnego mistrza – Boga, który ludzi naucza mądrości (Ps
15 wrz 2015

Odpoczynek

Jeśli Chrystus jest dla nas sprawiedliwością i mądrością, to w oczywisty sposób stał się dla nas również „odpoczynkiem”. Powiedziano bowiem: Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja wam dam odpoczynek. (Jan z Karpatos) Jan Kasjan i czystość
28 sie 2015

Nie ufać sobie samemu

Gdy mnożą się pokusy, zdarza się, że człowiek, chociaż jest gorliwy, schodzi z dobrej drogi. Odstępuje od zasad, gdyż, jak mówi Pismo, znikła cała jego mądrość i umiejętność. A to nas uczy, by nie ufać sobie samemu, i by
18 lip 2015

Radość poznania

Pragnienie mądrości gardzi lękiem, a radość poznania usuwa smutek. (Talazjusz z Libii) jak się cieszyć życiem? najlepszym przykładem jest Ojciec Leon Knabit OSB
23 maj 2014

Proś Boga, by spełniła się Jego wola

Nie módl się o spełnienie twej woli. Niekoniecznie bowiem musi się ona zgadzać z wolą Boga. Módl się raczej tak, jak zostałeś nauczony, mówiąc: Bądź wola Twoja we mnie. I tak w każdej sprawie proś Boga, by
30 kwi 2014

Z jakim usposobieniem należy służyć Bogu?

Z jakim usposobieniem należy służyć Bogu? I czym ono w ogóle jest? Odpowiedź: Sądzę, że dobre usposobienie to żarliwe, nienasycone, silne i niezmienne pragnienie podobania się Bogu. Osiąga się je przez pilne i ustawiczne rozważanie wielkości chwały Boga
9 kwi 2014

Bóg jest wspaniały

Przez swą złość i nieprawość człowiek potrafi zabijać. Bóg zaś obdarza życiem i nie przestaje tego czynić także wobec niegodziwych. Ponieważ z natury jest hojny i dobry, zechciał, by świat powstał i tak się stało. Istnieje on
8 kwi 2014

Kiedy człowiek podoba się Bogu?

W swojej hojności i dobroci Bóg stworzył człowieka wolnym i dał mu możność podobania się Mu, jeśli tylko on tego chce. Człowiek podoba się Bogu, kiedy nie ma w sobie zła. Jeśli ludzie chwalą dobre czyny oraz
6 kwi 2014

Trudy dnia codziennego

Ludzie mądrzy zawsze powinni pamiętać, że jeśli w życiu tym podejmują małe i krótkotrwałe trudy, po śmierci doznają wielkich rozkoszy i wiecznego szczęścia. Kto więc zwalcza namiętności i chce być nagrodzony przez Boga, nawet jeśli upadnie, nie
5 kwi 2014

Jak otrzymać nagrodę od Boga?

Ci, którzy stają do zawodów w igrzyskach olimpijskich, nie zostaną nagrodzeni wieńcem, jeśli pokonają jednego, dwóch lub trzech przeciwników. Otrzymają go dopiero wówczas, gdy zwyciężą wszystkich. To samo dotyczy każdego człowieka, który pragnie otrzymać nagrodę od Boga.
29 mar 2014

Prawdziwa mądrość

Ludzie niewłaściwie nazywani są rozumnymi. Nie są bowiem rozumni ci, co poznali rozprawy i księgi dawnych mędrców, ale ci, którzy mają rozumną duszę i potrafią rozróżnić dobro i zło. Unikają oni wszystkiego, co jest złe i szkodzi