Skąd pochodzi rozproszenie uwagi i nieuporządkowanie myśli? I jak temu zapobiegać? Odpowiedź: Rozproszenie powstaje z opieszałości umysłu, który nie zajmuje się tym, co konieczne. Umysł zaś jest leniwy i niedbały, gdy nie wierzy w obecność Boga, który