łaska Archiwum

7 maj 2017

Łzy

Łaska Najświętszego Ducha oczy człowieka czyni łagodnymi oraz pełnymi łez. (św. Maksym Kausokalybos)
6 kwi 2017

Siedziba myśli

Tak nauczał wielki Makary: „Serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. Nasze serce stanowi zatem siedzibę myśli i pierwszy
30 sie 2016

Zbawieniem moim jest Bóg

Zbawieniem moim nie są moje dzieła, ale Bóg. Kto zostanie usprawiedliwiony za pomocą uczynków przez wypełnianie Prawa (zob. Ga 2,16)? Nikt żyjący nie będzie sprawiedliwy przed Bogiem (zob. Ps 143,2). Posiadając jednak wiarę, mam nadzieję być zbawionym poprzez łaskę, jakiej udziela
5 lip 2016

Stan wyciszenia

Bardzo rzadko można spotkać ludzi, których rozum pozostaje w stanie wyciszenia (hezychii). Jest to cecha jedynie czyniących wszystko, aby przybliżyć się do Bożej łaski i pociechy. (Filoteusz z Synaju) Ćwiczenia św. Teofana Rekluza [cz.4] – przeczytaj
19 kwi 2016

Królestwo niebieskie

Królestwo niebieskie nie jest zapłatą za trud, lecz łaskawym darem Pana przygotowanym dla wiernych sług. Sługa nie żąda jako zapłaty wolności, ale jako dłużnik jest za nią wdzięczny i odbiera ją jako łaskę. (Hezychiusz z Synaju) Doroteusz z Gazy o
6 paź 2015

Podnieść się z upadku

Gdybyś nawet upadł niezliczoną ilość razy i utracił łaskę, to niezliczoną ilość razy uczyń to samo: podnieś się z upadku. I tak aż do śmierci. Napisano bowiem: Siedmiokroć upadnie sprawiedliwy – to znaczy w ciągu całego życia – to i
27 wrz 2015

Szukać mocy w wierze

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni także ci, którzy nie szukają pocieszenia w samych sobie, gdy pomniejszona została im łaska. Nie oddają się rozpaczy, widząc, jak narastają nieustanne zmartwienia i nieprzeniknione ciemności. Szukają natomiast mocy w wierze, mając nadzieję, że
26 wrz 2015

Nie wpaść w zamęt

Zdarza się, że ktoś dzięki łasce Bożej przez jakiś czas otrzymywał światło i wytchnienie, a następnie, gdy łaska ta została pomniejszona, wpadł w zamęt i szemrał. Nie usiłował też, przez modlitwę, powrócić do owej zbawiennej pewności, lecz pozostawał zniechęcony. Podobny on
23 wrz 2015

Wyzwolić się spod panowania wroga

Nawet jeśli nie otrzymałeś łaski powściągliwości, wiedz jednak, że dzięki modlitwie i nadziei, Pan chce wysłuchać twej prośby. Skoro zatem znasz zamysł Pana, nie zrażaj się słabością twej ascezy. Staraj się natomiast usilnie, przez modlitwę i wdzięczną cierpliwość, wyzwolić spod panowania
29 sie 2015

Znaleźć łaskę

Nawet najmniejsza pokusa, jeśli się ją dopuści, przeszkadza gorliwemu ascecie, by czynił postępy. Koniecznie przypomnij sobie słowa: Chcieliśmy przybyć do was, zwłaszcza ja, Paweł, jeden raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Ale nie przerażaj się z tego powodu! Raczej walcz
5 mar 2015

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

Módl się zatem żarliwie i nieustannie, by zstąpiła na nas łaska Ducha. Napełnieni nią ojcowie, przylgnęli do Pana doskonałą miłością, wołając: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I odpowiadali: „Nic”. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) Post – modlitwą
5 lut 2015

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

Módl się zatem żarliwie i nieustannie, by zstąpiła na nas łaska Ducha. Napełnieni nią ojcowie, przylgnęli do Pana doskonałą miłością, wołając: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I odpowiadali: „Nic”. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)
25 sty 2015

Jeśli kto czyni postępy to…

Jeśli zatem ktoś zaczyna czynić postępy przez spełnianie przykazań i nieustannie wzywa Pana Jezusa, wówczas ogień świętej łaski przenika nawet zewnętrzne zmysły serca, spalając całkowicie chwasty, jakie wyrastają na ziemi ludzkiej. (Diadoch z Fotyki) Jak zdobyć wiedzę duchową? Rozmowa XIV z ojcem Nesterosem
24 sty 2015

Poruszenia duszy

Potem ponownie łaska czeka na poruszenie duszy, pozwala też strzałom demona docierać aż do jej wnętrza, by człowiek szukał Boga z większym pragnieniem i pokorą. (Diadoch z Fotyki) zobacz pierwszy odcinek pt. „Acedia – duchowa depresja”
23 sty 2015

Istnienie łaski w sercu

Po chrzcie łaska ujawnia natomiast swe istnienie w sercu, w jakimś niewyrażalnym odczuciu, kiedy człowiek całym sobą zwróci się ku Panu. (Diadoch z Fotyki) zobacz pierwszy odcinek pt. „Acedia – duchowa depresja”
22 sty 2015

Łaska ukrywa swą obecność

W ochrzczonym bowiem, jak powiedziałem wyżej, łaska ukrywa swą obecność, czekając na decyzję duszy. (Diadoch z Fotyki) rozmowy o modlitwie Jana Kasjana – kliknij tutaj
19 sty 2015

Nierozumne rozkosze

Szatan także później /po chrzcie/ wywiera nacisk na duszę, jak czynił to przedtem, a często nawet jeszcze mocniej. Dzieje się tak nie dlatego, że pozostaje tam razem z łaską – nie może tak być! – lecz, poprzez uległość ciała, niejako rozpala
18 sty 2015

Prawda w duszy

Od chwili, kiedy rodzimy się na nowo [w chrzcie], szatan znajduje się na zewnątrz, łaska natomiast jest w nas. Wynika stąd, że jak dawniej nad duszą panował grzech i błąd, tak po chrzcie panuje nad nią prawda. (Diadoch z Fotyki)
27 lis 2014

Strzec dobrego zajęcia

Ze względu na to, ukochany synu, iż przez łaskę Chrystusa z natury dane ci jest zrozumienie, zawsze strzeż w sobie owego rozmyślania i dobrego zajęcia. (św. Marek Eremita) Lectio Divina. Boże czytanie – skorzystaj
16 lis 2014

Nieustanne uwielbienie Pana

Ciągła pamięć o wielu łaskach, która pobudza serce niby oścień, skłania do nieustannego uwielbienia Pana, do ukorzenia się i dziękczynienia ze skruszoną duszą. (św. Marek Eremita) ukochaj to co piękne i dobre – wybór tekstów o modlitwie serca
8 lis 2014

Łaska staje się pocieszeniem

Dla człowieka znoszącego głód ze względu na Chrystusa, łaska staje się pokarmem, dla spragnionego słodkim napojem, dla marznącego odzieniem, dla trudzącego się ulgą, dla modlącego się zaś utwierdzeniem, dla smutnego pocieszeniem. (św. Marek Eremita)
7 lis 2014

Łaska udziela mocy

Kiedy deszcz spada na ziemię, nadaje roślinom jakość, właściwą ich naturze: słodkim – słodycz, gorzkim – gorycz. Podobnie łaska, która niezmiennie przenika serca wierzących, udziela im mocy, jakie są właściwe dla poszczególnych cnót. (św. Marek Eremita)
28 paź 2014

Utwierdzanie się w łasce

Każdy, kto prawowiernie został ochrzczony, otrzymał w pełni sakramentalną łaskę. Później jednak utwierdza się w niej w miarę wypełniania przykazań. (św. Marek Eremita)
20 paź 2014

Łaska ukryta jest w pouczeniach bliźniego

Łaska bywa też ukryta w pouczeniach, jakie daje nam bliźni. Niekiedy towarzyszy myślom podczas lektury i w naturalny sposób uczy rozum prawdy. Jeśli tylko nie ukryjemy talentu, a więc naszego udziału w rozwoju łaski, naprawdę wejdziemy do radości Pana. (św. Marek Eremita)
19 paź 2014

Łaska wspiera w ukryty sposób

Łaska nie przestaje wspierać nas w ukryty sposób, musimy jednak czynić dobro, według możliwości. Najpierw, w Boży sposób, budzi ona sumienie. Dlatego nawet złoczyńcy, którzy się nawracają, podobają się Bogu. (św. Marek Eremita)