łaska Ducha Świętego Archiwum

6 lis 2014

Łaska działa tak, jak chce

Łaska Ducha Świętego jest jedna i niezmienna. Działa zaś w każdym człowieku tak, jak chce. (św. Marek Eremita)
2 lis 2014

Żyć w łasce Ducha Świętego

Kto bez trudu czuwa, jest wytrwały i modli się, ten w widoczny sposób żyje w łasce Ducha Świętego. Kto zaś ma z tym trudności, ale trwa w postanowieniach, szybko otrzyma pomoc. (św. Marek Eremita)