łagodność Archiwum

17 kwi 2015

Nie być z niczym związany

Nie bądź z nikim ani z niczym związany, a także: daleki od spraw ludzkich, pokorny, życzliwy, dobry, łagodny, spokojny, gotowy przyjąć sercem wyrazy Bożego poznania. Nawet na wosku bowiem nie można pisać, jeśli przedtem się go nie wygładziło i nie usunęło
27 paź 2014

Na ile poznanie jest prawdziwe?

Poznanie jest zawsze na tyle prawdziwe, na ile umacnia je łagodność, pokora i miłość. (św. Marek Eremita)
21 cze 2014

Duchowa oliwa w naszych sercach

Gdybyśmy nie starali się o to, by rozwijały się w nas miłość, pokój, radość, prostota, pokora, ale także łagodność, otwartość i należyta wiara, cierpliwość i życzliwość, trudzilibyśmy się bez żadnego pożytku. Ze względu na te wartości podejmujemy