Jeżeli, jak mówi psalmista, wszelka chwała córy królewskiej jest wewnątrz (pS 45,14), to dlaczego mielibyśmy jej szukać na zewnątrz? Jeśli, jak głosi Apostoł, Bóg wysłał do serc naszych Ducha, który woła: „Abba, Ojcze” (Ga 4,6), to jakże nie mamy modlić