kontemplacja Archiwum

11 maj 2017

Niepojęta tajemnica Trójcy Świętej

Na końcu Duch udziela kontemplacji niepojętej tajemnicy Trójcy Świętej i niezmierzonego Bożego bytu. (św. Maksym Kausokalybos) Przebaczenie – duchowa praktyka
10 maj 2017

Nieskończona moc

Później Duch udziela kontemplacji nieskończonej mocy, którą kieruje wszystkim, podtrzymuje oraz ogarnia wszystko w swej wielkiej Opatrzności. (św. Maksym Kausokalybos) Ciało jak lustro czyli kilka słów o polucjach u św. Jana Kasjana – przeczytaj
9 maj 2017

Niepojęta potęga Boga

Najpierw Duch udziela kontemplacji niepojętej potęgi Boga: jak jednym słowem stworzył On wszechświat i doprowadził go od niebytu do bytu. (św. Maksym Kausokalybos) „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” – nowy harmonogram i formuła
8 maj 2017

Duch uspokaja duszę

Im Duch bardziej zbliża się do człowieka, tym bardziej uspokaja jego duszę, umacniając ją przez świętą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego nieskończoną miłość do człowieka. Ludzkiemu umysłowi udziela najwyższej i prawdziwej kontemplacji. (św. Maksym Kausokalybos) Mądrość wspólnego działania – nowy
22 kwi 2017

Zachwycenie w Bogu

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
21 kwi 2017

Duchowy wzrok

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
14 kwi 2017

Opanowanie umysłu

Ci, którzy właśnie przystąpili do tej duchowej walki, widzą, że ich rozum, zaledwie zostaje skupiony, wciąż się rozprasza. Nieustannie muszą więc oni sprowadzać go do siebie. Z braku doświadczenia nie wiedzą, że opanowanie umysłu jest czymś najtrudniejszym w dążeniu do
26 mar 2017

Wejść do sanktuarium umysłu

W ten sposób, gdy modlisz się w myśli bez rozproszeń, dane ci będzie przejść do pamięci o Bogu, wejść do sanktuarium umysłu, w mistycznej kontemplacji widzieć to, co niewidzialne i w odosobnieniu, składać cześć samemu Bogu, przyjmując dar poznania i
16 mar 2017

Czujny umysł

Kiedy samotnie siedzisz w celi, oddawaj się modlitwie w sobie samym, zachowując czujny umysł i skruszonego ducha. Poprzez czujność swoim cieniem okryje cię kontemplacja, przez modlitwę zamieszka w tobie poznanie, przez skruchę zaś otrzymasz mądrość, która oddali nierozumną przyjemność i utwierdzi miłość
26 lut 2017

Kontemplacja Stwórcy

Pamięć o Bogu jest kontemplacją Stwórcy: On zaś przyciąga ku sobie wzrok i pragnienie umysłu, i oświeca duszę swym światłem. (Teoleptos z Filadelfii)
15 lut 2017

Początek wyciszenia

Początkiem wyciszenia jest skupienie wolne od trosk, stanem środkowym – oświecająca moc i kontemplacja. Krańcem jest ekstaza, porwanie umysłu ku Bogu. (Grzegorz z Synaju) „Dwadzieścia dialogów Jezusa” – NOWOŚĆ
18 gru 2016

Kontemplacja

Uwaga to początek kontemplacji, albo raczej jej podstawa. (Nicefor Pustelnik)
17 lis 2016

Wejść do serca

Może się jednak zdarzyć, że ktoś, niby drugi Nikodem, zacznie toczyć spór, mówiąc: „Jak to stanie, by ktoś wszedł do serca, działał w nim i przebywał?” Może też, jak tamten, zarzucić Zbawicielowi: Jak powtórnie wejść do łona matki i się narodzić,
10 lis 2016

Człowiek o siwych włosach

Ten, kto zdobył uwagę, powoli dochodzi do mądrości, jaką symbolizuje człowiek o siwych włosach, czyli wznosi się do kontemplacji, co jest cechą doskonałych. Jeżeli ktoś zatem oddaje się takiej praktyce w stosownym czasie i porządku, może, po usunięciu z serca namiętności,
5 lis 2016

Duchowe wzrastanie

Dochodzi do tego czwarty stopień i duchowe wzrastanie na kolejnym etapie: chodzi o wiek starca i człowieka o siwych włosach. Polega on na niewzruszonym skupieniu się na kontemplacji (theoria), co stanowi cechę doskonałych. Tak oto droga zostaje ukończona i szczyt
2 paź 2016

Ciągła modlitwa

Ktoś może oddawać się zawsze modlitwie, gdy w wielkim spokoju i pobożności skupia swoje myśli poddając je rozumowi, gdy wnika w głębokości Boga, starając się tam dostąpić słodyczy kontemplacji. Kiedy jednak zabraknie duchowego wyciszenia, staje się to niemożliwe. By osiągnąć ciągłą
15 sie 2016

Pamięć o Jezusie Chrystusie

Przyjdź też z pomocą duszy, rozważając o śmierci. Skup twój rozproszony umysł poprzez pamięć o Jezusie Chrystusie. Umysł bowiem, zwłaszcza nocą, ma zwyczaj rozjaśniać się w blaskach kontemplacji o Bogu i rzeczach niebieskich. (Filoteusz z Synaju)
11 sie 2016

Mistyczne wznoszenie

Dzięki kontemplacji i mistycznemu wznoszeniu, serce staje się przestrzenią dla nieogarnionego Boga. (Filoteusz z Synaju) Motywatory Ojca Leona, czyli „Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha”
18 maj 2016

Myślenie ku kontemplacji

Węgiel wydaje płomień, płomień zaś zapala świecę, o ileż bardziej więc Bóg, który mieszka w naszym sercu od chrztu świętego, rozpala myślenie ku kontemplacji. Czyni to jednak pod warunkiem, że znajdzie przestrzeń naszych myśli oczyszczoną od powiewów zła i strzeżoną przez
4 maj 2016

Kontemplacja

Dawid mówi: Moje duchowe oko widzi moich duchowych wrogów. Moje ucho słyszeć będzie tych, co powstają na mnie i zamierzają zło (Ps 92,12). Ujrzałem we mnie odpłatę, jaką otrzymują od Boga grzesznicy (Ps 91,8). Jeśli nie ma w sercu żadnych
27 kwi 2016

Lustro umysłu

Jeżeli lustro swego umysłu ustawi przed Bogiem, jest nieustannie oświecony: niby czysty kryształ, w którym odbija się słońce. Wtedy też umysł osiąga kres upragnionych rzeczy i znajduje spoczynek, będąc wolnym od wszelkiej innej kontemplacji. (Hezychiusz z Synaju) Czy warto rozmawiać o
11 kwi 2016

Teolog

Kto nieprzerwanie zajmuje się swym wnętrzem, ten jest czysty. Nadto może kontemplować, może być teologiem (czyli poznawać Boga w osobistym oświadczeniu) i modlić się. (Hezychiusz z Synaju) Czego uczą nas Ojcowie Pustyni? – wywiad z Ojcem Opatem Szymonem Hiżyckim
11 mar 2016

Kontemplacja świętych tajemnic

Jeżeli zawsze z uwagą obserwujesz swoje serce, pamiętasz o śmierci, oskarżasz siebie samego i odpierasz pokusy, jeśli też jesteś pełen pokornych myśli i wzywasz Jezusa Chrystusa, a nadto, gdy, uzbrojony tym orężem, każdego dnia bacznie chodzisz drogą umysłu – wprawdzie wąską,
6 lut 2016

Kontemplacja

Czujność wiedzie do kontemplacji, która uczy odpowiednio kierować poruszeniami trzech części duszy, wciąż kontrolować zmysły i każdego dnia zwiększać udział w czterech cnotach głównych. (Hezychiusz z Synaju) podręcznik praktyki modlitwy Jezusowej [cz.2] – czytaj
20 cze 2015

Wyzwolenie z namiętności

Umysł wyzwolony z namiętności staje się jaśniejący, nieustannie oświetlany kontemplacją bytów. (Talazjusz z Libii) znane „Rozmowy z Ojcami” Jana Kasjana doczekały się II tomu