Bądź wytrwały i módl się usilnie. Odrzucaj nachodzące cię troski i myśli. Niepokoją one bowiem i wprowadzają zamęt, by osłabić twą moc.  Walcz, by w czasie modlitwy swój umysł zachować głuchym i niemym, a będziesz mógł się modlić. (Ewagriusz