intelekt Archiwum

20 maj 2017

Skupienie intelektu

Dobrą i, jak się wydaje, bardzo pożyteczną rzeczą jest przedstawienie najpierw naturalnej metody błogosławionego Nicefora. Wskazuje ona, jak wejść do serca drogą oddychania, usiłując w ten sposób doprowadzić do skupienia intelektu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja chrześcijańska a inne medytacje –
15 mar 2017

Czysty intelekt

Kiedy więc zgromadziłeś się w Panu z braćmi, aby znajdować się przed Nim cieleśnie, i zanosić do Niego śpiew ustami, staraj się, aby także twój umysł zważał na słowa i na Boga, i był świadomy, do Kogo mówi i przed