Gdy ręce są zajęte przy pracy, trzeba posługiwać się mową, jeśli to przynosi pożytek innym. Można też, jak napisano, także wtedy wielbić Boga sercem przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. W ten sposób należy wypełnić obowiązek modlitwy