Według mojego rozeznania modlitwa Ojcze nasz bardziej nadaje się dla grzeszników. Oni właśnie muszą mówić: „Odpuść nam nasze winy”. Jakie bowiem występki mają doskonali, którzy stali się dziećmi Ojca Niebieskiego? (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)