Od momentu grzechu pierworodnego umysł ludzki z trudem może zachować pamięć o Bogu i Jego przykazaniach. (Diadoch z Fotyki)