grzech Archiwum

5 maj 2017

Pamięć o śmierci i grzechach

Łaska Najświętszego Ducha pobudza też jego pamięć o śmierci i grzechach, o przyszłym sądzie i karze wiecznej. (św. Maksym Kausokalybos) Elementy życia duchowego w „Żywotach mnichów palestyńskich”
20 mar 2017

Hańba grzechu

Przede wszystkim jednak modlitwa, umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. (Teoleptos z Filadelfii) „W głąb misterium” – o ojcu Piotrze Rostworowskim
8 lut 2017

Życiodajne prawo Ducha

Życiodajne prawo Ducha, wskazuje Apostoła, działa i wyraża się w sercu, podobnie jak prawo litery wypełnia się w świecie zewnętrznym. Pierwsze wyzwala umysł spod prawa grzechu i śmierci (Rz 8,2). Drugie zasłania się pozorami i dokonuje dzieła faryzejskiego: spełnia i pojmuje
16 gru 2016

Odrzucenie grzechu

Uwaga oznacza odrzucenie grzechu i przyjęcie cnót. (Nicefor Pustelnik) Modlitwa u Ewagriusza z Pontu [cz.5] – przeczytaj
8 gru 2016

Drabina do królestwa niebieskiego

Drabina do królestwa niebieskiego ukryta jest w tobie, a więc w twej duszy. Zanurz się w sobie samym, z dala od grzechu, a znajdziesz tam stopnie, po których możesz się wspiąć. (Nicefor Pustelnik) 153 rozdziały o modlitwie u Ewagriusza
3 gru 2016

Ustrzec serce

Walczmy zatem, bracia, jak tylko możemy, a Bóg nas wspomoże w swym wielkim miłosierdziu. Jeśli nie ustrzegliśmy naszych serc, jak nasi ojcowie, postarajmy się uczynić to, co możliwe, by zachować nasze ciała bez grzechu, czego oczekuje Bóg. I wierzmy, że jeśli
2 gru 2016

Poznać wszystkie swoje przewinienia

Gdy ktoś oddali się od lewej strony, wówczas dokładnie pozna wszystkie swoje przewinienia popełnione wobec Boga. Nie dostrzega bowiem grzechów, jeśli nie oddzieli się od nich i nie dokonuje bolesnego zerwania z nimi. Ci, którzy osiągną ten stan, odnajdą skruchę i
15 paź 2016

Uwaga i modlitwa

Uwaga i modlitwa ściśle się ze sobą jednoczą, podobnie jak dusza i ciało. Jeśli zabraknie jednego elementu, drugi nie może istnieć. Łączą się one w dwojaki sposób. Najpierw uwaga odpiera grzechy, będąc jakby strażnikiem i zwiadowcą. Następnie wkracza modlitwa, która natychmiast
15 wrz 2016

Troska o dobra przyszłe

Jesteśmy jednak mało zatroskani o dobra przyszłe, nawet nie żywimy wdzięczności za to, co już mamy. Stajemy się podobni do demonów, a prawdę mówiąc, nawet gorsi od nich. Jeśli zatem otrzymaliśmy więcej dobrodziejstw, zasługujemy na cięższą karę.
23 lip 2016

Stan wstrzemięźliwości

Kiedy osiągniemy pewien stan wstrzemięźliwości, a więc powstrzymania się od jawnych grzechów, jakie dokonują się za pośrednictwem pięciu zmysłów, wówczas będziemy też mogli strzec serca wraz z Jezusem i otrzymać Jego światłość. Gdy będziemy Go gorąco pragnąć, doświadczymy też w umyśle
19 lip 2016

Śmierć przez grzech

Wojna widzialna zna bowiem także czas, potrzebny do ustawienia szyków. W tej (niewidzialnej walce o duszę) natomiast nagle, bez ostrzeżenia, uderzają główne oddziały w sam środek serca i zadają duszy śmierć przez grzech. (Filoteusz z Synaju) Refleksje mnicha kartuskiego –
25 maj 2016

Grzech w umyśle

Nie jest też wolny od grzechu ten, kto popełnia go w umyśle, nawet jeśliby z obawy przed karą przymuszałby się nie popełniać samego czynu. (Hezychiusz z Synaju) terminy rekolekcji „Oddychać Imieniem” – zobacz
16 kwi 2016

Uwolnienie od grzechu

Pokora i cierpienie uwalniają człowieka od wszelkiego grzechu: pierwsza przecina namiętności duszy, cierpienie zaś ciała. (Hezychiusz z Synaju) o trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie [cz.2] – przeczytaj
31 mar 2016

Straż serca

Jeśli umysł nie zaniedbuje swej ukrytej działalności, wówczas wraz z innymi dobrami, jakie daje mu nieprzerwane praktykowanie straży serca, doprowadzi pięć zmysłów ciała do wolności od grzechów zewnętrznych. (Hezychiusz z Synaju) Czy trzeba bać się śmierci? Nowa
26 mar 2016

Droga grzechu

Najpierw pojawia się pokusa, potem przyjęcie jej, gdy nasze myśli łączą się z myślami złych demonów. Po trzecie, następuje przyzwolenie na to, co ma się dokonać między jednymi a drugimi myślami, które zamierzają popełnić zło. I w
13 lut 2016

Tajniki serca

Wraz z Chrystusem dusza odważnie staje przeciw wrogom. Jemu wyznaje grzechy, tylko On bowiem ma moc je odpuścić. Nieustannie obejmuje swym wezwaniem Chrystusa, gdyż wyłącznie On zna tajniki serca. (Hezychiusz z Synaju) wesprzyj projekt „Filokalia” – wejdź na stronę
11 paź 2015

Skruszyć stwardniałe serce

Gdy przypominasz sobie swe grzechy, nie wahaj się bić się w pierś, by tymi uderzeniami skruszyć stwardniałe serce i odkryć w nim pokłady złota, jak uczynił celnik. I wtedy rozradujesz się bardzo ukrytym bogactwem. (Jan z Karpatos)
1 paź 2015

Będziecie żyli

Oto dusza traci zaufanie do siebie, bo tak liczne są pokusy i tak wielki rój grzechów, i mówi: Upadły nasze nadzieje, jesteśmy zgubieni. Do niej więc mówi Bóg, który nie traci nadziei w nasze zbawienie: Będziecie żyli i przekonacie się,
18 wrz 2015

Grzech może skierować ku Bogu

Nawet sam grzech może skierować ku Bogu tego, kto żałuje oraz uświadamia sobie zły smak, ciężar i szaleństwo swojego przewinienia. Nie zwraca się jednak ku Bogu ten, który nie skłania się ku skrusze. Gdy grzech trzyma go przy sobie, nakłada
6 wrz 2015

Pójdź za mną

Pan mówi do ciebie, jak powiedział do Mateusza: Pójdź za mną. Gdy zatem żarliwie szukasz swego upragnionego Mistrza i na drodze życia urazisz swą nogę o kamień namiętności i niespodziewanie upadniesz w grzech, albo często, gdy znajdziesz się na błotnistej drodze,
27 sie 2015

Bojaźń

Dziwię się, że można pomijać bojaźń. Nikt przecież nie jest bez grzechu, nawet Mojżesz czy apostoł Piotr. W nich jednak miłość do Boga zwyciężyła: usunęła bojaźń w godzinie odejścia. (Jan z Karpatos) przeczytaj kilka rad i wskazówek JAK ZOSTAĆ
24 sie 2015

Przywrócony do pierwszego stanu

Miej nadzieję, że zostaniesz przywrócony do swego pierwszego stanu, jaki ci jest właściwy. Stanie się to, gdy na rozkaz Boga, zostanie od ciebie usunięty i wypędzony Zły, który pobudza do tego, by wszystko widzieć i słyszeć w sposób namiętny i
18 sty 2015

Prawda w duszy

Od chwili, kiedy rodzimy się na nowo [w chrzcie], szatan znajduje się na zewnątrz, łaska natomiast jest w nas. Wynika stąd, że jak dawniej nad duszą panował grzech i błąd, tak po chrzcie panuje nad nią prawda. (Diadoch z Fotyki)
23 lis 2014

Świadomość grzechu

Uświadamiam też sobie, że nie tylko nie uczyniłem nic dobrego, ale popełniłem też wiele grzechów wobec Boga, żyjąc w nieczystościach ciała i w wielu innych występkach. (św. Marek Eremita)
19 lis 2014

Pan strzeże duszy

Dusza winna przypomnieć sobie, w jakie zło wpadła i jakich grzechów się dopuściła, często z własnej woli. Nie została jednak wydana zwodniczym duchom na zatratę i śmierć, według sprawiedliwości. Mimo jej win, Pan miłujący ludzi strzegł jej i oczekiwał nawrócenia. (św. Marek