Dobro bowiem zawsze unika gadatliwości i jest dalekie od wszelkich zamętów i złudzeń. (Diadoch z Fotyki) o milczeniu – zerknij