Niewielu jest wybitnych znawców filozofii świeckiej. Mniej liczni zaś, sądzę, są ci, którzy rzeczywiście poznali filozofię wewnętrznego pokoju. (św. Jan Klimak) kolejny kubek „Należy pić mało, a nie aż do przesytu”