filokalia Archiwum

22 maj 2017

Umysł w sercu

Powinieneś jednak pamiętać o tym, byś od momentu, gdy twój umysł znajdzie się w sercu, nie pozostawał milczącym i bezczynnym. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Przebaczenie jako lekarstwo – przeczytaj
21 maj 2017

Oddychanie

Ten Boży mąż (Nicefor), poza wieloma innymi stwierdzeniami opartymi na pisemnych świadectwach świętych autorów, mówi, co następuje: „Wiesz, że oddychamy powietrzem, które wdychamy i wydychamy, ze względu na serce…” (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Czytamy List św. Jakuba – posłuchaj konferencji ojca
20 maj 2017

Skupienie intelektu

Dobrą i, jak się wydaje, bardzo pożyteczną rzeczą jest przedstawienie najpierw naturalnej metody błogosławionego Nicefora. Wskazuje ona, jak wejść do serca drogą oddychania, usiłując w ten sposób doprowadzić do skupienia intelektu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja chrześcijańska a inne medytacje –
19 maj 2017

Nieustanne wzywanie Imienia Pana jest dla wszystkich

Nieustanną pamięć o Jego Imieniu nasi nauczyciele zalecają wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy chcą stanąć do walki o Boży pokój, odejść od świata i poświęcić się Panu, by świadomie żyć w wyciszeniu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Apoftegmaty Ojców Pustyni
18 maj 2017

Z Jego Imieniem czynić, co tylko możliwe

W Imieniu Jezusa i z nim należy oddychać i żyć, spać i budzić się, chodzić, jeść i pić, i czynić, co tylko możliwe, w ten sposób. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Wobec trudności w modlitwie – czytamy KKK
17 maj 2017

Nieustanne mieć w pamięci Jego Imię

Nasi nauczyciele mądrze nauczają, by nieustanne mieć w pamięci i rozważać najświętsze i najsłodsze Jego Imię, nosić je wciąż w swym umyśle, w sercu i na ustach. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak praktykować modlitwę Jezusową?
16 maj 2017

Szukać Jego miłosierdzia

Nasi sławni przewodnicy i nauczyciele, wraz z Duchem Świętym, który w nich mieszka, mądrze nauczają, aby przed wszelkim innym dziełem i rozważaniem modlić się w Panu i z ufnością szukać Jego miłosierdzia. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Rozmowy
15 maj 2017

Pokój i miłość

Pokój i miłość rodzą się i powstają z modlitwy, sprawiają też, że staje się ona godna przyjęcia. Wspólnie wzrastają i dopełniają się, niby dwa promienie pochodzące od Boga. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Nowy odcinek – W poszukiwaniu ciasteczka…
14 maj 2017

Modlitwa bez gniewu i złości

Z wzywaniem Imienia Pana naszego łączy się  pokój, bo, jak napisano, należy modlić się bez gniewu i złości (1 Tm 2,8); następnie – miłość, albowiem Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa
13 maj 2017

Wzywać Pana z pełną wiarą

Początkiem wszelkiego miłego Bogu działania jest pełne wiary wzywanie zbawczego Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On sam bowiem powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Święty czas poza czasem // Zrozumieć Ojców Pustyni
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
11 maj 2017

Niepojęta tajemnica Trójcy Świętej

Na końcu Duch udziela kontemplacji niepojętej tajemnicy Trójcy Świętej i niezmierzonego Bożego bytu. (św. Maksym Kausokalybos) Przebaczenie – duchowa praktyka
10 maj 2017

Nieskończona moc

Później Duch udziela kontemplacji nieskończonej mocy, którą kieruje wszystkim, podtrzymuje oraz ogarnia wszystko w swej wielkiej Opatrzności. (św. Maksym Kausokalybos) Ciało jak lustro czyli kilka słów o polucjach u św. Jana Kasjana – przeczytaj
9 maj 2017

Niepojęta potęga Boga

Najpierw Duch udziela kontemplacji niepojętej potęgi Boga: jak jednym słowem stworzył On wszechświat i doprowadził go od niebytu do bytu. (św. Maksym Kausokalybos) „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” – nowy harmonogram i formuła
8 maj 2017

Duch uspokaja duszę

Im Duch bardziej zbliża się do człowieka, tym bardziej uspokaja jego duszę, umacniając ją przez świętą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego nieskończoną miłość do człowieka. Ludzkiemu umysłowi udziela najwyższej i prawdziwej kontemplacji. (św. Maksym Kausokalybos) Mądrość wspólnego działania – nowy
7 maj 2017

Łzy

Łaska Najświętszego Ducha oczy człowieka czyni łagodnymi oraz pełnymi łez. (św. Maksym Kausokalybos)
6 maj 2017

Działanie łaski Ducha

Łaska Najświętszego Ducha duszę człowieka napełnia skruchą, płaczem i żalem. (św. Maksym Kausokalybos) Jaką korzyść przynoszą pokusy?
5 maj 2017

Pamięć o śmierci i grzechach

Łaska Najświętszego Ducha pobudza też jego pamięć o śmierci i grzechach, o przyszłym sądzie i karze wiecznej. (św. Maksym Kausokalybos) Elementy życia duchowego w „Żywotach mnichów palestyńskich”
4 maj 2017

Łaska Najświętszego Ducha

Znaki łaski natomiast są następujące: kiedy łaska Najświętszego Ducha przychodzi do człowieka, skupia jego umysł i sprawia, że jest on czujny i pokorny. (św. Maksym Kausokalybos) O trzech skłonnościach duszy u św. Jana Kasjana
3 maj 2017

Wyjście poza swe wnętrze

Człowiek działający pod wpływem złego ducha, nie mając żadnych oporów ani nie odczuwając bojaźni Bożej, ciągle żyje w swych namiętnościach. W końcu wychodzi zupełnie poza swe wnętrze, idąc na zupełną zgubę. (św. Maksym Kausokalybos) Ponadczasowy Jan Kasjan i jego „Rozmowy z
2 maj 2017

Próżność

Człowiek działający pod wpływem złego ducha nie zna pokory, prawdziwej skruchy ani łez. Wciąż chełpi się swymi dobrymi rzeczami i jest próżny. (św. Maksym Kausokalybos) Na czym polega Lectio Divina? Posłuchaj konferencji ojca Włodzimierza
1 maj 2017

Złudzenie

Zły duch zmusza człowieka, by usta wypowiadały słowa niestosowne i bluźniercze. Ten, który dostrzega złudzenie, przeważnie jest rozdrażniony, pełen gniewu. (św. Maksym Kausokalybos) Radość i mądrość – owoce medytacji
30 kwi 2017

Demoniczny umysł

Zły duch oczom ciała objawia w wyobraźni światło, które nie jest jasne ani czyste, ale szkarłatne. Wyprowadza jego umysł poza niego samego, czyniąc go demonicznym. (św. Maksym Kausokalybos) Święte miejsca – aby lepiej zrozumieć apoftegmaty
29 kwi 2017

Wzbudzić strach i lęk

Zły duch wzbudza strach, lęk i pychę. Zatrważa oczy i mąci rozum. Rozdrażnia całe ciało. (św. Maksym Kausokalybos) O grzechu i pokucie u św. Jana Kasjana
28 kwi 2017

Wzbudzenie strachu i lęku

Zły duch wzbudza strach, lęk i pychę. Zatrważa oczy i mąci rozum. Rozdrażnia całe ciało. (św. Maksym Kausokalybos) O modlitwie według Katechizmu Kościoła Katolickiego