Kiedy czytasz słowa Pisma Świętego, objaśniaj je swymi czynami; nie rozprawiaj o nich dumnie tworząc same pojęcia. (św. Marek Eremita)