Ewagriusz z Pontu Archiwum

13 cze 2014

Na czym polega wspaniałość modlitwy?

Jak od wszystkich innych zmysłów lepszy jest wzrok, tak modlitwa jest bardziej wzniosła, niż wszystkie cnoty. Wspaniałość modlitwy nie polega na ilości, ale na jakości. Wskazują na to: perykopa o dwóch, którzy przyszli do świątyni, a także
12 cze 2014

Z uwagą szukaj modlitwy

Nie unikaj ubóstwa i utrapień: one stanowią pokarm modlitwy, który nie ciąży. Jeśli z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Do niej bowiem, bardziej niż co innego, prowadzi uwaga. Dlatego też należy się o nią starać. (Ewagriusz z Pontu)
29 maj 2014

Przeszkody w czasie modlitwy

Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli, i używa wszelkiego podstępu, by udaremnić jego zamiar. Dlatego, posługując się pamięcią, nie przestaje wzniecać myśli o różnych sprawach, a także za pośrednictwem ciała pobudzać wszelkich namiętności. Czyni to, by
27 maj 2014

Módl się za innych

W modlitwie szukaj jedynie sprawiedliwości i królestwa, a więc cnoty i wiedzy, a wszystko inne będzie ci dodane. Dobrze jest modlić się nie tylko o własne oczyszczenie, lecz także za cały rodzaj ludzki, by w ten sposób
26 maj 2014

Kolejność modlitwy

Módl się najpierw o oczyszczenie z namiętności, następnie o wyzwolenie z niewiedzy i zapomnienia, wreszcie, z wszelkiej pokusy i opuszczenia. (Ewagriusz z Pontu)
21 maj 2014

Powstrzymaj się od gniewu

Strzeż się, abyś chcąc leczyć innych, sam nie popadł w nieuleczalną chorobę i nie stworzył przeszkody dla swojej modlitwy. Jeśli powstrzymasz się od gniewu, znajdziesz miłosierdzie, okażesz się mądry i będziesz mógł się modlić. (Ewagriusz z Pontu)
15 maj 2014

Dar łez

Módl się przede wszystkim o dar łez, abyś przez skruchę pokonał zatwardziałość serca. Kiedy wyznasz Panu twe nieprawości, otrzymasz od Niego przebaczenie. (Ewagriusz z Pontu)
14 maj 2014

Rozmowa z Bogiem

Modlitwa jest rozmową umysłu z Bogiem. W jakim więc stanie musi znajdować się umysł, by mógł bezpowrotnie wznosić się ku Stwórcy i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? Mojżesz nie mógł zbliżyć się do krzewu gorejącego na