Z naszych słów, czynów i myśli Bóg zażąda zdania sprawy w dniu Sądu. (Talazjusz z Libii) komentarz O. Opata Szymona Hiżyckiego OSB do apoftegmatów