Właściwie spełnione dzieło modlitwy i posługi słowa znaczy więcej niż wszelka cnota i przykazanie. Świadczy o tym sam Pan. Kiedy bowiem wszedł do domu Marty i Marii, Marta pochłonięta była posługiwaniem, Maria zaś siedząc u Jego stóp,