Gdy dostrzeżesz w swoim sercu skruchę to w śpiewie psalmów, w składaniu dziękczynienia i wezwaniach Kyrie eleison, trwaj stosownie do swych sił. I nie obawiaj się. Bo dary Boże są nieodwołalne. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy) wyjątkowa koszulka „Jestem