dusza Archiwum

25 lip 2017

Rozmowa z samym Bogiem

Modlitwa zatem, by użyć śmiałego wyrażenia, jest rozmową z samym Bogiem. Choćbyśmy przemawiali nawet szeptem lub samym milczeniem nie otwierając ust, w głębi duszy krzyczymy. Przecież Bóg słyszy bez żadnej przeszkody wewnętrzny głos naszego serca. (Klemens Aleksandryjski)
13 lip 2017

Wyzwolenie z grzechów

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” wyzwala  z grzechów, ponieważ ze względu też na nią powiedziano: Co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19; 18,18.). Uzdrawia dusze i ciała, jak jest napisane: W imię Jezusa Chrystusa,
6 lip 2017

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa
3 lip 2017

Ciało i Krew Pana i Boga

Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, uświęcenia ciała, przemienienia obu przez Boga, do nieśmiertelności i raczej do odrzucenia namiętności i demonów, albo dokładniej mówiąc, do zjednoczenia oraz świętej i nadprzyrodzonej więzi,
1 lip 2017

Nieustanna modlitwa w sercu

Owa nieustanna modlitwa w sercu i to, co się z nią wiąże, nie dokonuje się w sposób prosty i przypadkowy, po krótkim i małym wysiłku, chociaż czasami u niektórych mogło się to zdarzyć przez niewypowiedziane zrządzenie Boże. Trzeba wiele czasu i
28 cze 2017

Imię naszego Pana

Gdy Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zstąpi do głębi ludzkiego serca, pokona panoszącego się w tych obszarach węża, zbawi duszę i obdarzy ją życiem. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
14 cze 2017

Próżność

Próżność przeszkadza duszy wzbudzać żal. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Święcenia kapłańskie wyrazem pychy?
11 cze 2017

Oczyszczenie

Przez dar łez zostajemy oczyszczeni z namiętności i skalania, i naszym udziałem stają się rzeczy dobre i zbawienne, zgodnie ze słowami Klimaka: „Jak ogień unicestwia trzcinę, tak czyste łzy – brud duszy i ciała”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)
8 cze 2017

Człowiek grzeszny

Z całej duszy uważaj, że jesteś bardziej grzeszny, niż wszyscy ludzie… (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Człowiek jest żebrakiem wobec Boga – odcinek 1
8 maj 2017

Duch uspokaja duszę

Im Duch bardziej zbliża się do człowieka, tym bardziej uspokaja jego duszę, umacniając ją przez świętą mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz Jego nieskończoną miłość do człowieka. Ludzkiemu umysłowi udziela najwyższej i prawdziwej kontemplacji. (św. Maksym Kausokalybos) Mądrość wspólnego działania – nowy
6 maj 2017

Działanie łaski Ducha

Łaska Najświętszego Ducha duszę człowieka napełnia skruchą, płaczem i żalem. (św. Maksym Kausokalybos) Jaką korzyść przynoszą pokusy?
18 kwi 2017

Wznieść umysł ku Pan

U tych zaś, którzy wznieśli umysł ku Panu i związali duszę z Bożym pragnieniem, również ciało przemienione wraz z duszą, wznosi się i razem cieszy się wspólnotą z Bogiem, stając się także Jego własnością i przybytkiem. Nie mieszka w nim bowiem
17 kwi 2017

Utrata pragnień duszy

Ci, którzy oddają się zmysłowym i zgubnym przyjemnościom, tracą właściwe pragnienia duszy. Dlatego stają się całkowicie „ciałem”. Natomiast Duch Boży, według tego, co napisano, nie może pozostawać w nich (zob. Rdz 6,3). (św. Grzegorz Palamas) Sięgaj do źródeł [cz.3]
15 kwi 2017

Bacz na siebie samego

Bacz na siebie samego (Pwt 15,9), mówi Mojżesz. To znaczy, na siebie całego, a nie tylko na jedną część siebie, a na inną nie. Przy pomocy jakiego narządu? Oczywiście umysłu. Żadnym innym organem bowiem nie można zważać w całości na
8 kwi 2017

Tron łaski

Makary, który słusznie nosi takie imię (tj. Błogosławiony), dodaje: „Tam zatem należy patrzeć, by doświadczyć, czy przez łaskę zostały wypisane prawa Ducha”. Tam, to znaczy gdzie? W główny ludzki narząd, na tron łaski, gdzie mieści się rozum i wszystkie myśli duszy, a
6 kwi 2017

Siedziba myśli

Tak nauczał wielki Makary: „Serce kieruje całym organizmem. Kiedy bowiem łaska ogarnie wszystkie obszary serca, wówczas panuje ono nad wszelkimi myślami i członkami. W nim właśnie znajduje się rozum i wszystkie myśli duszy”. Nasze serce stanowi zatem siedzibę myśli i pierwszy
3 kwi 2017

Umysł jest wewnątrz nas

Jakimi narządami w swym działaniu posługuje się władza duszy, zwana „umysłem”? Nikt nie zakładał kiedykolwiek, że intelekt zamieszkuje w paznokciach lub w powiekach, a na pewno nie w nozdrzach czy w wargach. Wszyscy są zgodni co do tego, że mieści się
2 kwi 2017

Dusza ludzka

Dusza ludzka jest jedna, chociaż obdarzona wieloma władzami. Posługuje się ciałem jako organem, ono zaś z natury dostosowuje się do niej. (św. Grzegorz Palamas) Rozmyślanie a modlitwa… Komentarz do KKK
1 kwi 2017

„Pragnie Ciebie moja dusza”

My uważamy, iż złem jest to, że rozum trwa w myślach cielesnych, a nie to, że znajduje się w ciele, ono bowiem nie jest złe. Dlatego każdy, kto przez całe życie oddany jest Bogu, woła do Stwórcy wraz z Dawidem:
23 mar 2017

Królewska przychylność

Ten, kto chce otrzymać królewską przychylność, może to czynić w trojaki sposób: prosi słowami, pozostaje w ciszy albo też pada do nóg tego, który może mu pomóc. Także czysta modlitwa zespala w sobie umysł, rozum i ducha: rozumem wzywa Imię,
22 mar 2017

Czystość obrazu

Dusza poznaje dzięki czystości obrazu, jako że wszelki obraz odnosi się do pierwowzoru. Zostaje natomiast poznana dzięki podobieństwu (zob. Rdz 1,26), jakie dają cnoty. Dzięki nim właśnie dusza zyskuje poznanie Boga i jest poznana przez Niego. (Teoleptos z Filadelfii) Medytacja
21 mar 2017

Święte poznanie

Modlitwa wiedzie do świętego poznania, odtwarza piękno Bożych rysów i stawia duszę przed Bogiem. Wówczas natychmiast poznaje ona swego Stwórcę, powiedziano bowiem: W dniu, w którym cię wezwę, oto będę wiedział, że Ty jesteś moim Bogiem (Ps 55,10). Sama jest
20 mar 2017

Hańba grzechu

Przede wszystkim jednak modlitwa, umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. (Teoleptos z Filadelfii) „W głąb misterium” – o ojcu Piotrze Rostworowskim
19 mar 2017

Zgodność i zjednoczenie

Modlitwa, polegająca na powtarzaniu Imienia Bożego, staje się zgodnością i zjednoczeniem umysłu, rozumu i duszy. Powiedziano bowiem: Gdzie dwaj albo trzej zebrali się w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20). W ten sposób modlitwa przywołuje władze duszy podzielone przez
18 mar 2017

Modlitwa duchowa

Zobacz więc, jak działa modlitwa duchowa. Rozmowa z Bogiem odsuwa namiętne myśli. Skupienie umysłu na Nim nie dopuszcza pojęć tego świata. Skrucha duszy odrywa od skupienia na sprawach ciała. (Teoleptos z Filadelfii) Praktyka czytania Pisma Świętego [cz.1] – wejdź na