duchowość Archiwum

19 lip 2014

Nie zdołamy wytrwać bez Bożej opieki

Werset „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu”  chroni od rozpaczy, gdy ogarnie nas opieszałość i trwoga duchowa, przygnębi smutek lub opanują złe myśli. Przypomina zarazem, że Ten, którego wzywamy, nieustannie widzi naszą walkę i znajduje się blisko wołających
18 lip 2014

niezdobyty mur

Werset „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu”  ten mieści w sobie gorącą miłość i przywiązanie, czujność wobec zasadzek i lęk przed nieprzyjaciółmi. Widząc bowiem, że we dnie i w nocy jesteśmy przez nich oblężeni, wyznajemy, iż nie możemy się
26 cze 2014

Wszystko czyń z miłości do Boga

Jak wielkie jest Boże miłosierdzie względem nas! Pan zstąpił między ludzi z tak wielką miłością i dobrocią, iż poniósł ofiarę, aby żaden dobry ludzki uczynek nie pozostał bez wynagrodzenia. Pragnie On wszystkich prowadzić od mniejszych cnót do
20 cze 2014

Pokora, miłość, prostota i dobroć

Jeśli pokora i miłość, prostota i dobroć nie będą towarzyszyć naszej modlitwie, będzie ona raczej pozorem modlitwy i nie przyniesie pożytku. A dotyczy to nie tylko modlitwy, ale każdego wysiłku i trudu: czystości albo postu, czuwania, śpiewu
15 cze 2014

Królestwo Boże jest wewnątrz Ciebie

Czymś najważniejszym wśród wszystkich właściwych dążeń jest wytrwałość w modlitwie; ona jest także szczytem dobrych czynów. Dzięki tej wytrwałości zyskujemy również inne cnoty. Bóg bowiem, kiedy tylko Go przyzywamy, wyciąga ku nam swą pomocną dłoń. Ci, którzy
14 cze 2014

Radość z modlitwy

Jeśli stając do modlitwy, doznajesz radości większej niż wszystko inne, wówczas prawdziwie znalazłeś modlitwę. (Ewagriusz z Pontu)
13 cze 2014

Na czym polega wspaniałość modlitwy?

Jak od wszystkich innych zmysłów lepszy jest wzrok, tak modlitwa jest bardziej wzniosła, niż wszystkie cnoty. Wspaniałość modlitwy nie polega na ilości, ale na jakości. Wskazują na to: perykopa o dwóch, którzy przyszli do świątyni, a także
3 cze 2014

Stałość w modlitwie

Nie sposób biec, będąc spętanym, a i rozum, gdy podlega namiętnościom, nie jest w stanie dojrzeć miejsca modlitwy duchowej. Pociąga go bowiem i ogarnia namiętna myśl, co sprawia, że nie może zachować stałości. (Ewagriusz z Pontu)
31 maj 2014

Modlitwa duchowa

Duch Święty, współczując naszej słabości, nawiedza nas także wtedy, gdy nie jesteśmy czyści. I jeśli napotyka w nas umysł, który szczerze do Niego się modli, zstępuje na niego i odsuwa cały zastęp otaczających go myśli i wyobrażeń,
30 maj 2014

Pragnienie Boga

Gdy twój umysł, zachowując wielkie pragnienie skierowane ku Bogu, stopniowo jakby odchodzi od spraw ciała oraz odwraca się od wszystkich myśli, jakie pochodzą od zmysłów, pamięci lub temperamentu, i napełnia się czcią i radością, wtedy możesz uznać,
29 maj 2014

Przeszkody w czasie modlitwy

Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli, i używa wszelkiego podstępu, by udaremnić jego zamiar. Dlatego, posługując się pamięcią, nie przestaje wzniecać myśli o różnych sprawach, a także za pośrednictwem ciała pobudzać wszelkich namiętności. Czyni to, by
28 maj 2014

Czuwaj nad swoją pamięcią

Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci czynić to świadomie. W czasie modlitwy bowiem, umysł ze swej natury łatwo daje się zawładnąć przez pamięć. (Ewagriusz z Pontu)
27 maj 2014

Módl się za innych

W modlitwie szukaj jedynie sprawiedliwości i królestwa, a więc cnoty i wiedzy, a wszystko inne będzie ci dodane. Dobrze jest modlić się nie tylko o własne oczyszczenie, lecz także za cały rodzaj ludzki, by w ten sposób
21 maj 2014

Powstrzymaj się od gniewu

Strzeż się, abyś chcąc leczyć innych, sam nie popadł w nieuleczalną chorobę i nie stworzył przeszkody dla swojej modlitwy. Jeśli powstrzymasz się od gniewu, znajdziesz miłosierdzie, okażesz się mądry i będziesz mógł się modlić. (Ewagriusz z Pontu)
20 maj 2014

Jak modlić się z radością?

Ci, którzy gromadzą w sobie urazy i smutki, i chcą się modlić, podobni są do czerpiących wodę po to, by wlać ją do dziurawego dzbana. Jeśli potrafisz wiele znieść, zawsze będziesz się modlił z radością. (Ewagriusz z Pontu)
19 maj 2014

Nie zasmucaj nikogo

Jeśli pragniesz modlić się, jak należy, nie zasmucaj nikogo. W przeciwnym razie, na próżno się trudzisz. Zostaw swój dar przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, i wtedy przyjdź, a będziesz się modlić bez zamętu. Niewłaściwy
17 maj 2014

Modlitwa to…

To, co uczynisz, by zemścić się na bracie, który cię skrzywdził, stanie się przeszkodą, jaką napotkasz w czasie modlitwy. Modlitwa wyrasta z łagodności i braku gniewu. Modlitwa jest owocem radości i dziękczynienia. Modlitwa to osłona przed smutkiem
16 maj 2014

Jak się modlić?

Bądź wytrwały i módl się usilnie. Odrzucaj nachodzące cię troski i myśli. Niepokoją one bowiem i wprowadzają zamęt, by osłabić twą moc.  Walcz, by w czasie modlitwy swój umysł zachować głuchym i niemym, a będziesz mógł się modlić. (Ewagriusz
15 maj 2014

Dar łez

Módl się przede wszystkim o dar łez, abyś przez skruchę pokonał zatwardziałość serca. Kiedy wyznasz Panu twe nieprawości, otrzymasz od Niego przebaczenie. (Ewagriusz z Pontu)
14 maj 2014

Rozmowa z Bogiem

Modlitwa jest rozmową umysłu z Bogiem. W jakim więc stanie musi znajdować się umysł, by mógł bezpowrotnie wznosić się ku Stwórcy i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? Mojżesz nie mógł zbliżyć się do krzewu gorejącego na
13 maj 2014

Codziennie badaj swoje uczynki

Codziennie starannie badaj swe uczynki, a jeśli zauważysz, że podlegasz grzechom, szybko uciekaj się do pokuty. Nie chcę, byś pozostawał w grzechach z dnia na dzień. Jeśli zamierzałeś coś złego, czyń za to pokutę i wyrzuć to
11 maj 2014

Jak zostać świętym?

Aby zostać świętym, powinieneś być czujny we wszystkich swych działaniach i poruszeniach, byś nigdy nie uległ ospałości, usiłując przypodobać się ludziom. Nie staraj się podobać nikomu, poza Bogiem. (Pseudo-Bazyli)
10 maj 2014

Boży pokarm

Modlitwa jest wielkim umocnieniem dla duszy. Przez bardzo czyste modlitwy otrzymujemy od Boga wszystko, co jest nam pożyteczne i odpędzamy, co szkodliwe. Módl się psalmami rozumnie i z uwagą śpiewaj przed Panem owe duchowe hymny, abyś łatwiej
8 maj 2014

Niech cię nie ogarnia senność duszy

Pamiętaj, że stoisz zawsze przed oczyma Boga, który widzi skrytości serca i zna tajniki duszy. Bądź czujny przed Bogiem podczas modlitwy czy śpiewu psalmów. Niech cię nie ogarnia senność duszy. Twoja myśl i mowa niech nie będą
6 maj 2014

Zachowaj pokorę

Ty zaś, synu, gdy chcesz modlić się do Pana, zachowaj pokorę przed Jego obliczem i nie proś o nic, domagając się nagrody za twe zasługi. A jeśli masz świadomość, że spełniłeś jakiś dobry uczynek, raczej ukryj go,