Podobnie wielki Jan Klimak mówi jasno: „Dziełem duchowego wyciszenia jest wyzbycie się wszelkich trosk, a także gorliwa modlitwa: ona zaś jest wtedy, gdy stajemy do nie oraz gdy mamy nienaruszalne działanie serca”. Owo działanie jest właśnie przebywaniem na modlitwie, a więc