Przy uprawie winorośli ludzie dokładają wszelkich trudów i starań w nadziei, że zbiorą owoce. Jeżeli jednak tak się nie stanie, ich wysiłek jest daremny. Podobnie, jeśli nie dostrzegamy w sobie – pochodzących od Ducha – miłości, pokoju,