Nie zanieczyszczaj swego umysłu, dopuszczając myśli pożądliwe i pełne gniewu, tak, byś nie stracił czystej modlitwy i nie wpadł w stan duchowej oschłości (acedii). (św. Maksym Wyznawca) mechanizmy acedii – jak działają złe duchy?