W czasie wewnętrznego zamętu, używaj krótkiej, ale intensywnej modlitwy. Jak chleb jest pokarmem dla ciała, a cnota dla duszy, tak i duchowa modlitwa jest pokarmem umysłu. (Ewagriusz z Pontu)