duch Archiwum

7 mar 2017

Oddawać cześć Bogu

Kiedy zaś umysł, rozum i duch korzą się przed Bogiem – pierwszy przez uwagę, drugi przez wzywanie, trzeci przez skruchę i miłość –to cały człowiek wewnętrzny oddaje Mu cześć, zgodnie z przykazaniem: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Łk
21 wrz 2016

Wytrwałość i skupienie

Długie trwanie na śpiewie psalmów jest także bardzo ważne, jeśli kierują nim wytrwałość i skupienie. Tym jednak, co ożywia duszę i zapewnia pożytek, jest jakość tej modlitwy. Chodzi o to, by modlić się duchem i umysłem (zob. 1 Kor 14,15).
9 paź 2014

Wewnętrzne wyciszenie

Duch nie może się wyciszyć, pomijając sprawy ciała. Nie można też zburzyć muru dzielącego ducha i ciało bez wewnętrznego wyciszenia i modlitwy. (św. Marek Eremita)